Politika

Analiza Ureda za borbu protiv korupcije: Kad politika imenuje direktor može biti (skoro) svako

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, na čelu sa Erduanom Kafedžićem, danas je predstavio novu Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru KS.

Jedna od poglavlja su i uslovi za imenovanje direktora javnih ustanova i preduzeća u KS.

Naime, poznato je da se direktori u KS imenuju po političkoj liniji, a da su konkursi samo kamuflaža za instaliranje podobnoh. Ono što je sporno u svemu jeste da većina javnih preduzeća nema ni jasno propisane uvjete za direktora, što bi značilo da skoro svako može biti imenovan na najodgovorniju funkciju u kompaniji ili ustanovi.

Raport donosi dijelove izvještaja o ovoj temi.

Kako se navodi, Ured je analizirao 8 oblasti od obrazovanja do Turističke zajednice.

U ustanovama osnovnog obrazovanja, ističe se, propisani su uvjeti za izbor direktora, dok ustanove srednjeg obrazovanja prate Zakon o sukobu interesa FBiH. No, problematično je visoko obrazovanje.

Grafika za obrazovanje

“Odredbe Zakona o sukobu interesa i Zakon o imenovanjima ne primjenjuje se u postupku izbora rukovodioca organizacionih jedinica, dekana fakulteta/akademija, dok kod izbora direktora instituta, Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti u članu 24. stav (17) propisuje da Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo direktor u toku mandata ne može, između ostalog, biti politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa u vlasti, a što predviđa i Zakon o imenovanjima”,navodi se.

Da su se uvjeti imenovanja direktora širili po potrebi vidi se i kada su u pitanju ustanove iz obalsti socijale.

Pored osnovnih uvjeta, kaže se sljedeće:

„Bliži uvjeti za imenovanje direktora ustanove koji se odnose na vrstu stručne spreme, urediće se pravilnikom koji donosi ministar“.

I tu postaje zanimljivo. U prvobitnom pravilniku se navodi da ustanove socijale mogu voditi sljedeći kadrovi:

„Za direktora ustanove može se imenovati lice koje ima stručnu spremu iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije i prava“.

Onda se to mijenja, pa se u pravilniku iz 2019. godine navodi da za direktora ustanova iz oblasti rada i socijalne politike može biti imenovano lice koje ima stručnu spremu iz oblasti društvenih nauka, kao vrstu stručne spreme. Dakle, izbor je puno širi.

Pored ovoga, radni staž ne postoji kao uvjet, kao ni to da direktor ne može biti član neke političke stranke.

No, najgora situacija je u javnom preduzećima, koja svakako imaju i najveće budžete. Tu je Ured konstatirao gomilu nepravilnosti.

“Kada je u pitanju definisanje uslova koji se odnosi na stručnu spremu (završen fakultet) u većini preduzeća je to definisano po grupaciji/smjeru fakulteta. Od 14 preduzeća koji su bili predmet analize samo je u tri preduzeća tačno definisan fakultet”.

Što se radnog staža tiče, od 14 preduzeća, u dva preduzeća je samo propisan radni staž u struci, dok je radno iskiustvo propisano u osam preduzeća. U četiri firme je taj dio potpuno nejasan. Dalje, u sedam firmi nije propisano da direktor ne smije biti član stranke, dok je samo u četiri firme jasno objašnjeno da direktor ne može biti u sukobu interesa tako što će biti član nekih upravnih ili nadzornih odbora.

Grafika za javna preduzeća

“Uslov za direktore koji se najčešće mijenja u statutima preduzeća, prema dostavljenoj i analiziranoj dokumentaciji iz javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo odnosi se na stručnu spremu, dodaju se novi fakulteti ili se propisuje grupacija/smjer istih (npr. društveni smjer, tehnički smjer itd.). Dalje, uslov koji se odnosi na radno iskustvo je mijenjan u pogledu smanjivanja broja godina potrebnog iskustva, kao i uslov koji se odnosi na potrebno radno iskustvo iz djelatnosti preduzeća u kojem se imenuje direktor.

U jednom preduzeću predmet izmjene statuta bio je brisanje uslova „za direktora i izvršnog direktora preduzeća ne mogu biti imenovana lica koja vrše funkciju u političkoj stranci“, a što je u suprotnosti sa Zakonom o imenovanjima i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji u članu 12. propisuje da u „upravu ne mogu biti imenovana lica koja vrše funkciju u političkim strankama“”, navodi se u analizi Ureda.

Ured je analizirao i uslove za Turističku zajednicu. Kako se navodi, stručna sprema nije jasno definirana, kao ni radno iskustvo, kao ni staž.Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare