Politika

BH-Gas objavio hronologiju: 3 sata i 22 minute drame

Nakon prvobitnog šoka da Rusija za 50 posto smanjuje dotok plina za BiH, oglasio se i BH GAS.

Oni su objasnili hronologiju dešavanja. Saopćenje prenosimo u cjelosti:

BH-Gas obavještava javnost da je u 17 sati 36 minuta i 25 sekundi dobio potvrdu prvobitne nominacije prirodnog gasa za dan 17.12.2020. godine, čime se stvaraju uslovi da svi potrošači prirodnog gasa imaju uredno snabdijevanje prirodnim gasom.

BH-Gas izražava žaljenje za situaciju koja je stvorena u javnosti i za koju BH-Gas ne snosi nikakvu odgovornost.

Tačno je da je BH-Gas dana 16.12.2020. godine u 12 sati 16 minuta i 36 sekundi dobio potvrdu o odobrenju potrebih količina prirodnog gasa za Energoinvest/BH-Gas.

Nakon toga, u 15 sati 39 minuta i 25 sekundi dobili smo obavijest od strane Gazprom Exporta da Energoinvestu/BH-Gasu umanjuju odobrene količine prirodnog gasa za 50%.

Gazprom Export povodom novonastale situacije nikakav zvaničan dopis nije uputio, niti dao bilo kakvo obavještenje, izuzev telefonskog obrazloženja sa primpredajne tačke Beregovo da su u pitanju tehnički problemi.

Nakon ove informacije, kako smo i saopćili, BH-Gas je ponovno dobio potvrdu prve nominacije za dan 17.12.2020. godine. Niti za ovu potvrdu nominacije nije dato nikakvo obrazloženje.Povezani postovi: