BH-Gas snižava prodajne cijene plina

81

BH-Gas je na bazi kretanja ruske cijene prirodnog gasa, analize trenutnih parametara cijene nafte i naftnih derivata, te analitičkim pristupom ostalim kalkulativnim elementima koji čine cijenu prirodnog gasa formirao prijedlog nove veleprodajne cijene prirodnog gasa.

Na bazi ovako analiziranih kalkulativnih elemenata BH-Gas je formirao prijedlog i uputio materijal na usvajanje prema nadležnim organima i institucijama sa prijedlogom nove veleprodajne cijene.

Nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije 485 KM/1000 Sm3.

Ovo znači smanjenje od 8,5 % u odnosu na trenutno važeću veleprodaju cijenu prirodnog gasa koja iznosi 530 KM/1000 Sm3. Nova veleprodajna cijena prirodnog gasa, prema prijedlogu, će biti u primjeni od 01.01.2021.godine.

„Analiza je napravljena sa primijenjenom novom veleprodajnom cijenom prirodnog gasa i ovim želimo obavijestiti javnost da je cijena prirodnog gasa, sa PDV, na distributivnim sistemima apsolutno konkurenta ostalim energentima, a posebno onim gorivima koji zagađuju zrak. Smatramo da ova konkurentnost prirodnog gasa daje dobru osnovu za prelazak sa čvrstih goriva na prirodni gas.

Na kraju, cijena koja će biti u primjeni od 1.1.2021.godine bit će među najnižim cijenama prirodnog gasa za domaćinstva u Evropi“, saopćeno je iz BH-Gasa.