Vijesti

BiH ulaže 5,5 miliona KM za granične prijelaze prema Crnoj Gori

Pred Vijećem ministara BiH uskoro bi trebala da se nađe odluka prema kojoj BiH planira da potroši 5,5 miliona maraka za modernizaciju graničnih prijelaza „Zupci“ i „Klobuk“ prema Crnoj Gori.

Kako je navedeno u Odluci, čiji je predlagač Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, ovi projekti će biti finansirani iz Budžeta BiH.

„U 2021. godini će za ovaj projekat, koji će biti uvršten u Pregled višegodišnjih projekata, biti izdvojena dva miliona KM, a u 2022. godini 3,5 miliona maraka“, istaknuto je u Odluci koju bi uskoro trebalo da razmatra Vijeće ministara BiH.

Praćenje realizacije ovog višegodišnjeg projekta vršit će se preko posebno otvorenog projektnog koda u Informacionom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU).

Istovremeno se kroz IPA sredstva planira u narednom period izgradnja 28 graničnih prijelaza za pogranični promet, s tim što Uprava za indirektno oporezivanja ima obavezu osigurati zemljište, projektnu dokumentaciju i odobrenje za građenje, a procijenjena vrijednost za to je oko dva miliona KM. Ostatak sredstava za izgradnju trebao bi se dobiti kroz IPA sredstava, piše Capital.ba.https://www.capital.ba/bih-daje-55-miliona-km-za-granicne-prelaze-prema-crnoj-gori/