Politika

Budžet za Federaciju BiH jednoglasno usvojen

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas i zvanično usvojili su danas jednoglasno budžet za 2023. godinu.

Podsjetimo, ovaj budžet je predstavljen kao jedan najvećih u historiji. Naime, on je za čak za 1,1 milijardu KM veći od prošlogodišnjeg budžeta. Budžet je usvojen bez glasova protiv i suzdržanih, odnosno sa 69 glasova za.

Vlada FBiH je odbila sve amandmane koje su delegati danas uložili. Klub Bošnjaka tražio je da se delegati izjasne o njihova dva amandmana koji nisu dobili podršku, dok su ostali delegati odustali od zahtjeva za izjašnjavanje. Pedeset amandmana koje je usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojeni su sa 46 glasova za, 12 suzdržanih i 10 protiv.

Budžet je predložila Federalna vlada, a postat će operativan dan po objavi u Službenim novinama FBiH.

Na navedenim sjednicama dva parlamentarna doma jučer i danas, odobren je i Zakon o izvršenju budžeta.

Također su prihvaćeni ovogodišnji finansijski planovi federalnom Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje, Zavodu za zapošljavanje i FERK-u, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

Za sve ove odluke bila je potrebna podrška, u istim tekstovima predloženih akata, od oba doma Federalnog parlamenta, što se u ova dva dana i desilo.

Podsjetimo, jučer nakon dvodnevne sjednice zastupnici u Predstavničkom domu federalnog parlamenta usvojili su Prijedlog Budžeta za 2023. godinu. Usvojen je i niz drugih amandmana, a sve su morali potvrditi i delegati u Domu naroda.

Za budžet je u Predstavničkom domu glasala su 82 zastupnika "za". Dok nije bilo glasova protiv budžeta. Dakle, jednoglasno.

Ranije na istoj sjednici, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH (PFBiH) usvojio je svih 50 amandmana koje je uložila Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) i Osmorka.