Vijesti

Čampara predlaže izmjene zakona kojima se ukida “bijeli hljeb” bivšim načelnicima

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta federacije BiH Aljoša Čampara uputio je u parlamentarnu proceduru ​Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, čija je suština ukidanje tzv. bijelog hljeba po isteku mandata ovih zvaničnika.

Kako podsjeća u obrazloženju zakonskog prijedloga, članom 12. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH propisano je da „nakon prestanka dužnosti načelnika, a do početka ostvarivanja plaće po drugom osnovu ili doispunjavanja uvjeta za penziju, načelnici imaju pravo na: sa radnim stažom do pet godina, tri mjeseca na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti, a sljedećih devet mjeseci 50 posto od te plaće; sa radnim stažom od pet do 15 godina, šest mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci 50 posto od te plaće; sa radnim stažom od 15 do 25 godina, devet mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca 50 posto od te plaće; sa radnim stažom preko 25 godina, 12 mjeseci naknadu plaće koju suostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti“.

- S obzirom na lošu ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini cijenim kako naknade plaće nakon prestanka dužnosti nisu opravdane te da je u potpunosti razumno nezadovoljstvo građana BiH zbog postojanja navedene zakonske odredbe. Predložene izmjene Zakona nisu složene, a ni obimne te s toga cijenim kako su ispunjeni uslovi da se ovaj prijedlog razmatra po skraćenom postupku u skladu s članom 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - naveo je Čampara u obrazloženju zakonske inicijative.

Predlaže da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku u skladu s članom 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.