Ekonomija

Centralna banka BiH: Građani sve više traže stambene kredite, očekuje se povećanje potražnje za potrošačke i nenamjenske

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je rezultat o kreditnoj aktivnosti banaka u BiH u prvom kvartalu ove godine.

Istraživanje je provedeno između 15. i 20.aprila 2022. godine, anketirano je sedam najvećih banaka u BiH, a anketa je sadržavala 16 pitanja o ostvarenim i očekivanim promjenama na strani ponude i potražnje za kreditima. Četiri pitanja su se odnosila na buduće, a 12 pitanja na ostvarene promjene.

U prvom kvartalu 2022. godine došlo je do neznatnog pooštravanja kreditnih standarda za kredite preduzećima. Blago pooštravanje kreditnih standarda odnosi se na odobravanje kratkoročnih kao i dugoročnih kredita preduzećima.

Izvor: Centralna banka BiH

-Faktori koji su uticali na pooštravanje standarda su percepcija rizika i spremnost na preuzimanje rizika. Ostali faktori, konkurencija drugih banaka i troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja, nisu imali uticaja na kreditne standarde banaka koji se primjenjuju u procesu odobravanja kredita i / ili kreditnih linija preduzećima – objasnili su iz Centralne banke.

Izvor: Centralna banka BiH

Promjena u uslovima odobravanja kredita

U prvom kvartalu 2022. godine došlo je do neznatne promjene uslova odobravanja kredita preduzećima (tj. ugovornih odredbi iz kreditnih ugovora), a odnose se na kamatnu maržu i zahtjeva u pogledu kolaterala. Neto procenat za kamatnu maržu i zahtjeva u pogledu kolaterala iznosio je -14%. Ostali uslovi odobravanja kredita preduzećima su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni kvartal.

Blago povećanje udjela odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita preduzećima

U prvom kvartalu 2022. godine udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita preduzećima je blago
povećan u odnosu na prethodni kvartal.

Izvor: Centralna banka BiH


Potražnja preduzeća za kreditima i / ili kreditnim linijama

Potražnja preduzeća za kreditima i / ili kreditnim linijama je nastavila da raste u prvom kvartalu
2022. godine, sa nešto većim povećanjem potražnje za kratkoročnim, nego za dugoročnim
kreditima.

Izvor: Centralna banka BiH


Banke su izvijestile da su finansijske potrebe za kapitalnim investicijama kod njihovih klijenata obrtnim sredstvima i restrukturiranje duga pridonijele većoj potražnji preduzeća za kreditima u prvom kvartalu 2022. godine. Takođe, u pogledu korištenja alternativnih izvora finansiranja, banke su izvijestile da su svi faktori imali pozitivan uticaj na potražnju, osim kredita nebankarskih finansijskih institucija koji nisu imali uticaja na potražnju preduzeća za kreditima i / ili kreditnim linijama.

Izvor: Centralna banka BiH

Očekivanja za drugi kvartal 2022. godine

U pogledu očekivanja za drugi kvartal, neto rezultat iz prikupljenih odgovora ukazuje da se očekuje blago ublažavanje standarda za odobravanje kratkoročnih kredita preduzećima, za razliku od standarda koji se primjenjuju na dugoročne kredite, gdje se očekuje blago pooštravanje.

Banke očekuju da će se nastaviti trend povećane potražnje za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima preduzećima u drugom kvartalu 2022. godine (vidi Dodatak, pitanje 8), s tim da se očekuje nešto veća potražnja za kratkoročnim, nego za dugoročnim kreditima i / ili kreditnim linijama preduzeća (veći broj banka očekuje povećanje potražnje za kratkoročnim nego za
dugoročnim kreditima).

Kreditni standardi za kredite stanovništvu

Neto procenat promjene u prvom kvartalu 2022. godine ukazuje na blago ublažavanje kreditnih
standarda (tj. interne smjernice ili kriteriji odobravanja kredita) za stambene kao i za potrošačke i
nenamjenske kredite.

Izvor: Centralna banka BiH


Prema izvještajima banaka, spremnost na preuzimanje rizika, troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja uticali su na ovo ublažavanje standarda, dok su ostali faktori nepromjenjeni i nisu imali uticaja na kreditne standarde koji se primjenjuju u odobravanju kredita stanovništvu.

Potražnja stanovništva za kreditima

Banke su izvijestile da je u prvom kvartalu 2022. godine došlo do povećanja potražnje stanovništva
za kreditima, što je u skladu sa očekivanjima iz prethodnog kruga izvještavanja. Porast potražnje
za stambenim kreditima je vrlo naglašen, dok je porast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim
kreditima nešto manji.

Izvor: Centralna banka BiH

Tokom prvog kvartala 2022. godine finansijske potrebe za nabavku trajnih potrošačkih dobara i kupovinu nepokretnosti imale su pozitivan doprinos potražnji za kreditima. Iz perspektive korištenja alternativnih izvora finansiranja, štednja stanovništva se ističe kao faktor koji je negativno uticao na potražnju stanovništva za kreditima

Očekivanja za drugi kvartal 2022. godine

Na osnovu pitanja o očekivanjima, banke predviđaju da neće doći do promjene standarda za stambene kredite, dok se za potrošačke i nenamjenske kredite očekuje ublažavanje kreditnih standarda u drugom kvartalu 2022. godine.

Banke imaju prilično optimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima u drugom kvartalu
2022. godine, pa se očekuje povećanje potražnje za potrošačke i nenamjenske kredite kao i potražnje za stambene kredite stanovništvu.

Sve ostale rezultate ankete Centralne banke BiH o kreditnoj aktivnosti banaka u prvom kvartalu 2022. godine možete pronaći na web stranici ove institucije.


Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare