Vijesti

Civilna zaštita KS upozorava: Neophodne preventivne mjere zaštite. Očekuju se obilne padavine

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS oglasili su se obzirom na to da se periodu od 16. do 19. jula ove godine, prema vremenskim prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području cijele Bosne i Hercegovine očekuju obilnije kišne padavine koje mogu lokalno uvjetovati bujične poplave i poplave u urbanim sredinama.

Kako su naveli u svom saopćenju, oni upozoravaju sva pravna i fizička lica, da odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina.

"Ovim će se stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apeliramona općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora da, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja, reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svojih općina", navodi se u saopćenju.