Politika

Danas potpisivanje ugovora: Uskoro počinje izgradnja autoceste na dionici Tarčin-Konjic

Današnjim potpisivanjem ugovora bit će stvoreni svi uvjeti za izgradnju autoceste na dionici Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, čime će znatno biti skraćen i poboljšan put prema moru.

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313 eura odnosno 66.584.028 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 miliona eura. Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci.

Ugovor će potpisati Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor i Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalt d.o.o. u ime konzorcija izvođača radova Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija Federacije BiH u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Almedin Husomanović u svojstvu svjedoka ispred konzorcija izvođača.

 Povezani postovi: