Vijesti

Dio Specijalne policijske jedinice FUP-a bit će smješten u Suhodolu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare, usvojila je Odluku o davanju na korištenje Federalnoj upravi policije (FUP) dva objekta u Centru za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ u Suhodolu.

Usvojena odluka rezultat je napora federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare i zamjenika direktora FUP-a Ensada Kormana da se osiguraju adekvatni uslovi za smještajne i trenažne potrebe pripadnika Specijalne policijske jedinice (SPJ) FUP-a.

Ministar Čampara istakao je kako su objekti i prostor kojim raspolaže Centar za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ u Suhodolu odlično rješenje za FUP i to za smještaj dijela operativnog sastava SPJ.

„FUP planira da stvori uslove za boravak u objektima, u kojima bi stalno boravio barem jedan tim iz sastava SPJ. Osim navedenog, Centar bi pružio odlične uslove da se u njemu smjesti 40 novih pripadnika SPJ te za organizovanje kvalitetne tromjesečne obuke za njih“, kazao je ministar Čampara.

Federalni ministar najavio je kako će i budućnosti usmjeriti sve kapacitete Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na jačanje FUP-a kao jedne od najvažnijih uprava u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.