Eksluzivno: Raport je u posjedu dokumentacije o radijacijskom incidentu u Sarajevu

4923

Iako je Raportova informacija o radijacijskom incidentu u Sarajevu izazvala brojne reakcije i otvorila masu pitanja, nadležni još šute.

Naime, Raport je objavio informaciju da se krajem prošle godine desio incident u hali bivše kompanije Energoinvest TAT kada je došlo do kontaminacije visokoradioaktivnim izotopom Cezija CS-137.

Ključna pitanja bez odgovora

Informacija nam je potvrđena iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ali iz Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS) još nisu odgovorili na ključna pitanja:

– Koliko je ta kontaminacija opasna po stanovništvo?

– Kolika je površina kontaminiranog prostora?

– Šta je učinjeno po tom pitanju?

I četvrto je ključno:

– Zašto se sve krije?

U međuvremenu, Raport je došao u posjed dokumentacije, odnosno zapisnika koji su sačinili inspektori DARNS-a.

Iz njega se vidi šokantan slijed događaja, ali i to da je glavni krivac za ovaj incident neodgovornost, neznanje i pohlepa.

Zapisnik je sačinjen 12. 12. 2019. godine.

Krenimo redom.

Federalna uprava civilne zaštite obavijestila je DARNS da je dobila poziv iz kompanije koja se nalazi u blizini Energoinvesta na Stupu. Rečeno im je da je kompanija Bingo izvodila određene radove te da su iz hala izvukli “olovo” koje su htjeli prodati na otpadu.

Prva stranica prvog zapisnika

Međutim, otpad na koji su radnici odvukli “olovo” imao je mjerne stanice te je detektovana radijacija i nisu htjeli otkupiti materijal.

Nakon toga na teren je izašao službenik Zavoda za javno zdravstvo – Centra za radijaciju Alfred Vilić. Izvršio je mjerenja na lokaciji i utvrdio radioaktivnu kontaminaciju na nekoliko mjesta.

Kako se navodi u izvještaju, izmjerena je brzina doze 200 do 300 µSv/h te da se radi o izotopu CS-137. Pretpostavlja se da se izvođenjem građevinskih radova kontaminacija i proširila.

Druga stranica prvog zapisnika

Utvrđeno je i da je unutar hale bio prostor u kojem se skladištio radioaktivni izotop, odnosno bio je podzemni stacionar u kojem se čuvala ova materija.

Naloženo je da se označe sva mjesta gdje je radijacija utvrđena, da se angažira posebna firma koja će izvršiti sanaciju, te da se DARNS-u dostave sve te informacije.

Drugi zapisnik je detaljniji

Novi zapisnik sačinjen je 23.12.2019. godine, dakle 11 dana nakon prvog.

Iz drugog zapisnika se vidi više detalja o količini, ali i tome kako je došlo do incidenta.

Prva stranica drugog zapisnika

Utvrđeno je da je kompanija novi vlasnik bunkera, a koji je prethodno pripadao kompaniji Energoinvest TAT.

Kako se navodi, mjerenje je pokazalo da je kontaminacija ili jako visoka ili da radioaktivnog materijala ima još u bunkeru.

Ističe se da je naređeno kompaniji da poduzme sve radnje za zaštitu ljudi i okoliša.

Građevinske radove koji su doveli do incidenta izvodila je komapnija Azekop, a oni su za rušenje angažirali Džimi Company iz Tuzle.

Druga stranica drugog zapisnika

Odgovorna osoba (ne navodi se koja) im je rekla da se bunker može rušiti jer je sve iz njega izvučeno.

Radnici su materijal izvukli i odvukli u Ilijaš, u otpad CIBOS koji ga nije htio prihvatiti.

Ističe se i da Bingo nije imao dozvolu za rušenje objekta.