Vijesti

Federalna vlada dala saglasnost za prijem 49 radnika u četiri rudnika na određeno vrijeme

 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u rudnicima mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurdevik i Zenica d.o.o. Zenica, te rudnicima uglja Kreka d.o.o. Tuzla i Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, a koji posłuju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem radnika na određeno radno vrijeme ukupno 49 radnika u tim rudnicima.

Od toga se na Đurđevik odnosi 30 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, na Zenicu tri radnika na određeno radno vrijeme do 12 mjeseci, na Kreku šest radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, te na Gračanicu deset radnika na određeno radno vrijeme do 12 mjeseci.

Podsjetimo, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 23. decembra 2021. donijela zaključak kojim je zadužila sve rudnike koji posłuju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da obustave sve konkursne procedure za prijem radnika.

Obaveza obustave konkursnih procedura odnosi se i na sve započete postupke za prijem, bez obzira da li se radi o prijemu u radni odnos na određeno ili na neodređeno radno vrijeme.

Izuzetno, Vlada može na zahtjev Elektroprivrede BiH i uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje za pojedino društvo iz Koncerna.

Iz obrazloženja koje je dostavila Elektroprivreda BiH, uz ostalo navedeno je u informaciji, jasno je da se radi o radnicima koji su vezani za proces neposredne eksploatacije u jamskom proizvodnom pogonu, te bi bez tih izvršioca proces proizvodnje bio otežan, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.