Sport

FIBA presudila: Košarkaški savez BiH mora Bosniću platiti više od 55.000 eura

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine izgubio je pred Arbitražnim tribunalom Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) spor protiv Vedrana Bosnića.

Prema presudi Tribunala, 46-godišnji trener iz Sarajeva treba dobiti više od 55.000 eura plus kamate.

Već bivši selektor naše muške reprezentacije nakon odlaska s klupe u junu prošle godine tužio je KSBiH zbog dugovanja.

Iz dokumenata je vidljivo da je Bosnić sa KSBiH imao potpisan ugovor za period od 30. oktobra 2021. do 30. oktobra 2023. godine, vrijedan ukupno 40 hiljada eura.

Nakon procesa koji se vodio pred Arbitražnim košarkaškim tribunalom (BAT), arbitar Benny Lo je donio sljedeću odluku:

  • Košarkaški savez BiH (KSBiH) isplatit će gospodinu Vedranu Bosniću iznos od 5.000,00 EUR neto zajedno s kamatama od 5% godišnje na bilo koje nepodmireno stanje od 31. januara 2022. do isplate u cijelosti.
  • Košarkaški savez Bosne i Hercegovine isplatit će gospodinu Vedranu Bosniću iznos od 5.000,00 EUR neto zajedno s kamatama od 5% godišnje na bilo koje nepodmireno stanje od 1. maja 2022. do isplate u cijelosti.
  • Košarkaški savez Bosne i Hercegovine isplatit će gospodinu Vedranu Bosniću iznos od 30.000,00 EUR neto zajedno s kamatama od 5% godišnje na bilo koje nepodmireno stanje od juna 2022. do isplate u cijelosti.
  • Košarkaški savez Bosne i Hercegovine će dostaviti Vedranu Bosnić poreznu potvrdu kojom dokazuje da je platio sve dospjele poreze na sve plaćanja koja se moraju izvršiti u skladu s gornjim stavcima 1. do 3.
  • Košarkaški savez Bosne i Hercegovine isplatit će gospodinu Vedranu Bosniću iznos od 6.000,00 EUR na ime naknade svojih arbitražnih troškova.
  • Košarkaški savez Bosne i Hercegovine isplatit će gospodinu Vedranu Bosniću iznos od 9.500,00 EUR kao doprinos njegovim pravnim troškovima (uključujući nepovratnu naknadu).
  • Svi drugi zahtjevi za olakšice odbacuju