Politika

Gavrankapetanović pisao Vladi KS: Pomozite nam, ono što imamo za mjesec potrošimo za 7 dana

Vršioc dužnosti direktora Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Ismet Gavrankapetanović uputio je pismo Vladi i Skupštini KS, ali i Zavodu zdravstvenog osiguranja te Upravnom i Nadzornom odboru.

U njemu Gavrankapetanović traži novac kako bi Opća bolnica mogla iznijeti sve obaveze koje je Vlada propisala.

Raport je već pisao da Općoj bolnici prijeti finansijski kolaps jer su drastično povećali broj usluga, ali je izostala finansijaska podrška Vlade KS.

“Usaglašena je organizacija rada zdravstvenih ustanova i definisan tzv. „put pacijenta“ kojim je JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo zadužena za pružanje svih zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite tokom svih 7 dana u sedmici. Ovakvom organizacijom je povjeren mnogo veći obim usluga Općoj bolnici, koje ista izvršava maksimalno savjesno i odgovorno, obezbjeđuje zdravstvene usluge u neuporedivo većem obimu od onih koje je do tada pružala građanima Sarajevo, za koje bi trebala da bude i finansijski obezbijeđena”, napisao je Gavrankapetanović.

“Angažovani su dodatni prostori, materijali, lijekovi, medicinsko i nemedicinsko osoblje, radi povećanog broja zdravstvenih usluga. U takvim uslovima, materijalna sredstva i lijekovi koji su bili predviđeni za jedan mjesec rada u redovnim uslovima, potrošeni su u toku cca 7 dana. Angažovano je mnogo više ljekara u dežurstvima, pripravnostima, što je uzrokovalo potrebu za dodatnim finansiranjem”, navodi se dalje u pismu.

Dalje se navodi da je potrebno da vlast Kantona Sarajevo obezbijedi materijalnu finansijsku podršku Bolnici i to najkasnije do 30.09.2020. godine.

“Jer uprava Bolnice ne može, nema pravo niti je spremna preuzimati obaveze prema radnicima i dobavljačima a da nema planirana finansijska sredstva na raspolaganju. Tim više jer je finansijsko stanje Bolnice u krizi, zbog dugova prema dobavljačima stvorenih prije imenovanja novog rukovodstva.

Čitav kolektiv Opće bolnice ne čelu sa v.d. direktorom je spreman da radi maksimalno, da mobilizira sve kapacitete koje ima na raspolaganju da bi se građanima Sarajeva pružila adekvatna medicinska pomoć, što i radi posljednjih 54 dana, a od vladajućeg sistema se traži finansijska podrška za liječenje građana Sarajeva”, ističe Gavrankapetanović u pismu.

Dodatno se ističe da je potrebno uraditi finansijsku reviziju poslovanja bolnice prije imenovanja Ismeta Gavrankapetanovića.

“Potrebno je utvrditi stvarno finansijsko stanje u J.U Opća bolnica „Prim. Dr Abdulah Nakaš“ sa danom 30.06.2020. godine, prije imenovanja novog menadžmenta, koje se prema trenutnim procjenama čini vrlo zabrinjavajuće.

U tom cilju neophodno je obezbijediti sveobuhvatnu reviziju poslovanja JU Opća bolnica „Prim. Dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo, finansijsku, pravnu i informatičku, kako bi se utvrdio presjek i obezbijedio tzv. „čist start“ od 01.07.2020. godine.
Smatramo da većeg prioriteta za građane Sarajeva u ovom trenutku nema”, zaključuje Gavrankapetanović u pismu.Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare