Vijesti

Gdje su utrošena 33 milliona eura zajma Svjetske banke

Vlada FBiH usvojila je tromjesečni izvještaj o napretku projekta “Hitni projekt za COVID-19 za Federaciju BiH” od 1. marta do 30. juna 2021. godine.

S početkom pandemije Svjetska banka stavila je na raspolaganje BiH paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 33.100.000 eura kao pomoć zemlji u njezinim naporima prevenirati, otkriti i reagirati na prijetnje koje je izazvala pandemija COVID-19.

RS je dobio 13.240.100 eura, a Federacija BiH 19.664.000 eura. Do 30. juna u FBiH je utrošeno 4.721.431,60 eura, od čega najviše – 3.410.273,39 eura za privremenu socijalnu potporu i novčanu pomoć za ugrožena kućanstva i osobe. Cilj projekta je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVID-19 u BiH. Projekt se sastoji od tri komponente.

Prva komponenta je odgovor na pandemiju COVID-19 u RS-u, a potkomponenta 1.1. pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema te potkomponenta 1.2. socijalna zaštita i pomoć. Druga komponenta je odgovor na pandemiju COVID-19 u FBiH, potkomponenta 2.1. je pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema, potkomponenta 2.2. socijalna zaštita i pomoć. Treća komponenta je upravljanje projektom. Za provedbu ovog projekta odlukom ministra u FBiH imenovana je Jedinica za provedbu projekta koja je zadužena za provedbu hitnog projekta COVID-19 koja je odgovorna za upravljanje cjelokupnim projektom, uključujući i potkomponetu za zdravstvo, za socijalnu zaštitu, kao i komponentu upravljanja projektom.

PROČITAJTE  Milanović tvrdi da stanje u BiH nije dobro: Na stranicama evropske delegacije u Sarajevu se prijeti hrvatskoj strani

Za realizaciju projektnih aktivnosti potkomponente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je Projektni tim Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Finansijska sredstva ovog kreditnoga aranžmana postala su operativna krajem februara 2021. Bazirat ćemo se na potkomponentu socijalne zaštite i pomoći. Kako se navodi u izvještaju, u okviru ove potkomponente, a koja se odnosi na privremenu socijalnu potporu i novčanu pomoć za ugrožena kućanstva i osobe u FBiH u peridou od 1. aprila do 30. juna 2021. realizirani su novčani transferi za ciljane grupe korisnika (korisnici stalne novčane pomoći te neratni invalidi i civilne žrtve rata I. kategorije koje ostvaruju pravo na tuđu njegu i pomoć), a koji su registrirani u bazi SOTAC za razdoblja od novembra i decembra 2020. te su pripremljene isplatne liste za iste kategorije korisnika registrirane u januaru 2021.

Tokom isplate korisnika za novembar kreirani su nalozi za isplatu 7.561 korisnika stalne novčane pomoći (nalog u ukupnom iznosu od 756.972 KM) te 14.582 korisnika prava na tuđu njegu i pomoć (u ukupnom iznosu od 1,439.420,40 KM). Do sada su komercijalne banke izvršile povrat sredstava za 36 korisnika registrirana na isplatnoj listi za studeni, za koje je tim prikupio nužne podatke i utvrdio razloge.

PROČITAJTE  Svjetska banka: Ukrajinska ekonomija će pasti za 45 posto

Nalog za decembar za korisnike stalne socijalne pomoći i prava na tuđu njegu odnosi se na 7.732 korisnika prava na stalnu novčanu pomoć (764.796 KM) te 15.269 korisnika prava na tuđu njegu i pomoć (1,507.489,20 KM). Do sada su komercijalne banke izvršile povrat za 266 korisnika kojima sredstva nisu realizirana zbog smrti korisnika, promjene prebivališta, promjene instrukcije za plaćanje i sl. 0 svim razlozima za povrat sredstava Tim je također prikupio podatke i sastavio analitičke izvještaje.

U procesu obrade i odobravanja isplata su liste korisnika registriranih u januaru 2021. Lista za siječanj obuhvata 7.486 korisnika stalne novčane pomoći (nalog u iznosu od 745.822,80 KM) te 14.413 korisnika prava na tuđu njegu i pomoć (1,423.870,20 KM). Predstavnici Tima započeli su proces kontrole na nasumično probranom uzorku od 1500 korisnika novčanih transfera u FBiH. Uzorak i obrasce generirao je Tim i usuglašeni su s tim-liderima Svjetske banke. Podaci su prikupljeni od 1.029 osoba.Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare