Vijesti

Inspekcija nije zatvorila Centar Safet Zajko. Tek danas je izdato rješenje. Pročitajte šta u njemu piše

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS demantirala je navode načelnika sarajevske Općine Novi Grad Semira Efendića o tome da je Centar "Safet Zajko" jučer zatvoren nakon inspekcijskog nadoza. Kako je za Raport kazao Fahir Halilović, tačno je da je jučer urađen inspekcijski nadzor, ali je potcrtao da Centar nije zatvoren.

Inspekciji nadzor napravljen je prema prijavi iz policije, u kojoj je bilo navedeno kako se ne poštuju aktuelne epidemiološke mjere. Iz Inspekcije pojašnjavaju kako oni ne mogu zatvoriti niti jedan objekt, a posebno ne javnu površinu, bez izdavanja rješenja o mjerama. Preciznije, tako nešto se ne može naložiti usmeno. Takvo rješenje jučer nije izdato, odnosno ne postoji akt kojim je insrekcija naložila zatvaranje Centra Safet Zajko.

U zvaničnom nalazu inspekcijskog nadzora koji je završen jutros, navodi se da je na osnovu dojave PU Policijske stanice Novi Grad da se u Centru Safet Zajko nalazi oko 1.000 građana, da se ne poštuju epidemiološke mjere.

"Izvršen je usmeni inspekcijski nadzor u saradnji sa policijskim službenicima i utvrđeno je da se unutar navedenog centra nalazi oko 1.000 posjetilaca koji nisu poštovali epidemiološke mjere u smislu nošenja zaštitnih maski i poštivanja socijalne distance. Unutar Centra radi ugostiteljski objekt JP Lokom, ju čijoj je bašti zatečeno oko 100 ljudi bez držanja socijalne distance u trenutku nadzora. Također, nisu zatečeni covid redari.

Na osnovu člana 57. i 58. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, a zbog hitnosti mjera nalaže se subjektu nadzora:

  1. Osigurati prisustvo covid redara unutar centra koji će vršiti kontrolu, provedbu aktuelnih zaključaka Vlade i naredbi kriznih štabova u smislu higijensko-epidemioloških mjera - broja ljudi, socijalne distance i nošenja zaštitnih maski.
  2. U prostoru ugostiteljskog objekta osigurati distancu među stolovima za sjedenje, prisustvo maksimalno četiri osobe za jednim stolom, a 20 lica u objektu, uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera.
  3. Rok izvršenja naloženih mjera je dva sata.

U postupku inspekcijskog nadzora, nadležni inspektor postupa samostalno, utvrđuje činjenica i samostalno primjenjuje propise. Na bazi dokaza procjenjuje hoće li donijeti rješenje, kojim se određuju mjere, za koje je osnov činjenično stanje koje je utvrđeno, pojašnjavaju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Dodaju da je nadležna inspektorica naložila da se poštuju mjere distance, nošenja maski i angažmana covid redara, odnosno one mjere koje je propisao Krizni štab KS.