Vijesti

Inspekcija u KS izrekla 345 hiljada KM kazni: Kontrolisali su cijene hrane, goriva, peleta

S ciljem zaštite interesa potršača u Kantonu Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori u svakodnevnim nadzorima provode kontrole kretanja cijena na tržištu, u skladu sa zakoima koji regulišu ovi oblast, kao i odlukama Vlade Federacije BiH i Kantona Sarajevo o mjerama neposredne kontrole cijena u odnosu na propisane marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, kao i naftu i naftne derivate.

Životne namirnice

U periodu od januara do novembra 2022. godine inspektori tržišno-turističke inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo na navedene okolnosti su izvršili ukupno 1.045 inspekcijskih nadzora u postupku kojih su, radi utvrđenih nepravilnosti, izdali novčane kazne u ukupnom iznosu od 344.470 KM.

“Od toga je 839 inspekcijskih nadzora izvršeno nad radom privrednih subjekata, a po osnovu primjene odredaba Zakona o kontroli cijena prilikom kojih je izdato 425 prekršajnih naloga u vrijednosti novčane kazne od 219.470 KM. Izvršen je i 561 inspekcijski nadzor nad radom subjekata nadzora po osnovu primjene odredaba Odluke o izmjeni odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet i odredbi Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Kanton Sarajevo, utvrđivanjem marži prilikom čega je izdato 206 prekršajnih naloga u vrijednosti novčane kazne od 125.000 KM”, rekao je direktor KUIP-a Fahir Halilović.

“Poduzete aktivnosti su podrazumijevale praćenje i analiziranje kretanja cijena pojedinih proizvoda i njihov utjecaj na stabilnost tržišta i cijena, kao i životni standard stanovništva, te analiziranje djelovanja ekonomske politike na visinu cijena i opskrbljenost tržišta. Shodno utvrđenom činjeničnom stanju o uočeno je da cijene osnovnih životnih namirnica na tržištu KS nisu izbalansirane, te da je u ovoj godini došlo do značajnog porasta cijena pojedinih proizvoda. Tako je npr. cijena jednog kilograma brašna TIP 400 tokom 2020.godine iznosila 1,52 KM, 2021.godine 1,55, a 2022.godine 1,99 KM. Istovremeno, cijena mlijeka 2,8 % mm 2020.godini iznosila je 1,36 KM 2020,godine, 1, 34 KM 2021.godine, a u 2022.godini 1,84 KM”, pojasnio je Halilović.

Zaštita potrošača

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kontinuirano dostavlja Vladi Kantona Sarajevo mjesečne izvještaje Inspektorata tržišno-turističke inspekcije o izvršenim inspekcijskim nadzorima nad provedbom navedenih odluka, odnosno izvršenim kontrolama poštivanja zakonskih marži, broju izvršenih inspekcijskih nadzora i izdatih kazni privrednim subjektima sa posebnim osvrtom na poštivanje marži na osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine. Također se mjesečni izvještaji zasebno dostavljaju Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo o kretanju cijena na mjesečnom nivou za pojedine proizvode, koji su u skladu sa odredbom Zakona o kontroli cijena.

Najavio je da će Inspektorat tržišno-turističke inspekcije i u predstojećem periodu kontinuirano vršiti inspekcijske nadzore u pogledu kontrole cijena, kako bi se primarno mogao zaštititi interes potrošača s obzirom na ekonomsko stanje u društvu, a sa ciljem stabilizacije tržišnih i ekonomskih prilika.Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare