Skupština KS

Iz Tužilaštva KS kažu da su smanjili broj neriješenih predmeta, imaju ih više od 65 hiljada

Tužba protiv Sabine Sarajlije, Sabina Sarajlija, UDT, Tužilaštvo KS
Glavna tužiteljica Sabina Sarajlija (Foto: Raport)

Izvještaj o radu Tužilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu bit će razmatran na sjednici Skupštine koja je upravo počela.

U Izvještaju se navodi da je Tužilaštvu sistematizacijom odobreno 57 tužilačkih pozicija, uključujući glavnog tužioca i tri zamjenika glavnog tužioca. U izvještajnom periodu tužilačku funkciju je formalno vršilo u prosjeku 50 tužilaca, što je manje za sedam tužilaca i predstavlja 87,72 posto od broja predviđenog odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Također se ističe da je Tužilaštvo u 2022. ostvarilo kolektivnu normu od 121,69 posto. Naglašeno je da kolektivna norma Odjela za privredni kriminalitet i korupciju iznosi 116,01 posto, Odjela za opći kriminalitet 130,09 posto, norma Odjela za ratne zločine je 125,08 posto te Odjela za maloljetnike 113,96 posto.

Navodi se da ukupan broj neriješenih predmeta na dan 31. decembra 2021. godine iznosio 65.343, a na dan 31. decembra 2022. godine 65.247.

"Broj neriješenih predmeta na dan 31. decembra 2022. godine manji je za 96 predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na dan 31. decembra 2021. godine", istaknuto je u Izvještaju.

Zastupnici će razmatrati i niz izvještaja o poslovanju, među kojima su izvještaji preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” za 2020. i 2021. godinu, Sarajevo - šume za 2020. godinu, Veterinarska stanica za 2019. i za 2020. godinu te izvještaj ZOI' 84” Olimpijski centar Sarajevo za 2020. godinu te Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2020. godinu.