Vijesti

Još nema saglasnosti o uspostavi jedinstvene digitalne potvrde o Covid statusu

Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstvenu digitalnu potvrdu o Covid statusu bh. građana iako je Ministarstvo civilnih poslova BiH još u maju počelo konsultacije sa svim nivoima vlasti u vezi s tim pitanjem.

Kako je Feni rečeno u državnom ministarstvu civilnih poslova, koje ima koordinirajuću ulogu u oblasti zdravstva, konsultacije su započete sa svim nadležnim institucijama svih nivoa vlasti u području zdravstva, uz učešće Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) kako bi se uspostavio jedinstven pravni okvir za sistem digitalne potvrde u BiH.

Takva potvrda olakšala bi slobodno kretanje građana tokom pandemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i učinkovitog doprinosa postupnom ukidanju ograničenja uz istovremeno ostvarivanje zaštite javnog zdravlja.

Sastanak o toj temi održan je 22. juna s predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH kada su prezentirani uvjeti koje mora ispuniti svaka zemlja nečlanica EU za prepoznatljivost nacionalnih Covid-19 potvrda unutar EU.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo i dostavilo posebnu informaciju za Vijeće ministara BiH, ali ona još uvijek nije razmotrena što je potrebno kako bi se na osnovu nje donijele odgovarajuće odluke u pogledu daljeg rada na implementaciji tehničkog rješenja uvođenja sistema digitalne potvrde u BiH.

Kako ističu iz Ministarstva, svi nivoi vlasti u području zdravstva, na cijelom teritoriju BiH, već izdaju određene vrste dokumenata - potvrde s ciljem dokazivanja Covid-19 statusa bh. građana koji putuju, sa integriranim QR kodom koji prati tehničke standarde Evropske unije.

Republike Srpska i Brčko Distrikt BiH već imaju za svoja područja uspostavljenu evidenciju građana u pogledu njihovog Covid statusa, te mogućnost izdavanja potvrda sa integriranim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost (QR kod).

- Za sada to još nije učinjeno za područje Federacije BiH, te imamo parcijalna tehnička rješenja implementirana na nivou nekih kantona - kažu iz Ministarstva.

Napominju i to da bi uspostavljanje jedinstvenog sistema izdavanja Covid potvrda i u Federaciji BiH umnogome olakšalo i krajnju integraciju postojećih baza i priključenje sistemu EU zelene Covid potvrde.

Ranije je Feni rečeno da bi se nakon utvrđenja pravnog okvira za sistem za izdavanje Covid pasoša/Zelenog certifikata bh. građanima, to moglo implementirati na teritoriji cijele države najkasnije u roku od 60 dana.

Ipak, još uvijek nije službeno prijavljeno da građani BiH ili drugi pravni subjekti imaju većih problema prilikom prelaska državne granice BiH s postojećim dokumentima - potvrdama u vezi njihovog Covid-19 statusa.

U toku je pribavljanje specimena svih potvrda koje se izdaju u BiH, a koji će biti dostavljeni zemljama EU i ostalim koji su to od BiH tražili.

- Da bi se s državnog nivoa moglo upravljati sa izdavanjem odnosno verifikacijom Covid potvrda, potrebna je saglasnost oba entiteta i Brčko distrikta na čemu Ministarstvo civilnih poslova radi još od maja 2021. godine - dodaje se u odgovoru Feni.

Naglašavaju da će Ministarstvo civilnih poslova i dalje preduzimati sve potrebne aktivnosti te se nadaju podršci svih nivoa vlasti u području zdravstva radi omogućavanja olakšanog putovanja bh. građana u prijelaznom periodu do utvrđenja sistema za verifikaciju Covid pasoša/Zelenog certifikata u BiH.

Najavili su da će o svim novim detaljima u pogledu napretka u procesu uspostavljanja pravnog okvira i implementacije sistema digitalne potvrde u BiH javnost, odnosno drugi zainteresirani subjekti, biti blagovremeno upoznatii.