Politika

Koliko je Dodikova retorika slična onoj iz 90-tih? Transkripti pokazuju kako je ‘samoopredeljenje’ i ‘mirno rešenje’ završilo terorom i genocidom

Direktor Memorijalnog centra u Srebrenici Emir Suljagić posljednjih dana objavljuje dijelove transkripata ratnih razgovora čelnika RS i Srbije.

Iz njih je lako protumačiti kako su planirali praviti veliku Srbiju, a ono što je posebno zanimljivo jeste da je retorika koja se tad koristila jezivo slična onoj koju Milorad Dodik koristi sad.

Raport će prenijeti dijelove koje je Suljagić objavio.

Prvo je objavio dio razgovora ratnog zločinca Radovana Karadžića i zloglasnog ideologa velikesrpske agresije Dobrice Ćosića.

Radovan Karadžić: Pa kažem Srpska Federacija, Savez srpskih država to je…

Dobrica Ćosić: Oni kao to prave ustupak Crnoj Gori, al' nema naklonosti ni ka tome razumeš?

Radovan Karadžić: Da.

Dobrica Ćosić: Srpska Federacija to bi bio ustupak ovima Crnogoricima pička im materina.

Radovan Karadžić: Da.

Dobrica Ćosić: Hoće da im stave jaja u procep ili je Savezna Republika Srbija ili nek idu u pičku materinu.

Suljagić je ovaj dio prokomentirao vrlo kratko: Koliko ljubavi prema Crnogorcima u ovoj konverzaciji.

Nakon tog, prenosi razgovor Karadžića i Vladislava Jovanovića, tadašnjeg ministra vanjskih poslova Srbije.

Vladislav Jovanović: To treba precizirati na početku da se, da…. shvate da je to u okviru Briona odnosno usluge a ne ove sadašnje….

Radovan Karadžić: Da, da.

Vladislav Jovanović: A, inače ovi principi su uredu na kraju krajeva to su i principi ove konferenciju u….

Radovan Karadžić: Da, da.

Vladislav Jovanović: Mislim, samoopredeljenje, kosenzus, nenametanje, mirno rešenje i tako dalje.

Radovan Karadžić: Da, da.

Uz ovaj dio Suljagić piše da se ništa nije promijenilo od 1992. godine.

"Ništa se nije promijenilo od 1992. godine: govore o mirnom rješenju i pripremaju klanja".

Još zanimljiviji je bio razgovor Jovanovića i Nikole Koljevića, bivšeg člana Predsjedništva BiH, a kasnije ratnog potpredsjednika RS.

Vladislav Jovanović: Psihološka i politička.

Nikola Koljević: Da, da, da.

Vladislav Jovanović: I sad je treba mudro učvršćivati i proširivati. I vi bi ste sa vašim sutrašnjim i prekosutrašnjim radom mogli mnogo da naučite. Ne samo radi ojačanja nego i perspe… proširenje te, te opcije.

Nikola Koljević: A, vi znate da ćemo mi ići na konfederalnu opciju, ali na nas najviše interesuje u ovom kontekstu i ovom modelu, i u ovoj, ovi okvirovi novih tendencija. Šta vi mislite na koji oblik mi moramo da kao minumum pristati, jel to nezavisna država, jel to suverena država, jel to jednostavno međunarodnno priznata pa mi onda delimo, ali su tri suvereniteta, šta bi tu nama minimalno bilo?

Vladislav Jovanović: Najbolje bi bilo ako ste vi uspeli da bude konfederacija i da onda bude te ako ne u federaciji onda u konfederaciji sa Jugoslavijom.

Nikola Koljević: Da, da. A što se tiče ovog statusa Bosne prema vani?

Vladislav Jovanović: Bilo bi najbolje da nezavisnost ne bude neophodna, nego suverenosti Bosne.

Nikola Koljević: Znači suverenost je manja cena nego što je nezavisnost.

Vladislav Jovanović: Pa, da, formalno nezavisnost….

Nikola Koljević: Da, da.

Vladislav Jovanović: To je nešto što je nepovratno, znaš.

Nikola Koljević: Jeste.

Vladislav Jovanović: I…I…

Nikola Koljević: A suverenost se može razglabati.

Vladislav Jovanović: Sa suverenosti može…,

Nikola Koljević: Prenositi tamo vamo….,

Vladislav Jovanović: ……,saveza…..

Nikola Koljević: Jeste.

Vladislav Jovanović: Sa nezavisnošću….,

Nikola Koljević: Jasno.

Vladislav Jovanović: Samo u jedan formalni konfederalni itd.

Nikola Koljević: Jasno, jasno, jasno.

Vladislav Jovanović: A, sad ako je ikako moguće, vi biste, a…, ako se to bude konfederacija sa tri suverena a, …. jednaka dela a…., sa zadržanim pravom na samo-opredelenjem da ne bude potrošeno.

Nikola Koljević: Da, da, da, da.

Vladislav Jovanović: Što bi na kraju uključili pravo na ocepljenje. Ali to možda nije potrebno naglasiti, ali…

Nikola Koljević: Da, da, da, da.

Vladislav Jovanović: To…, to važno pravo na samoopredelenje da ne bude potrošeno stvaranje te konfederalne zajednice.

Nikola Koljević: Da. Da to ne bude rečeno.

Vladislav Jovanović: Da. I onda da zadržite pravo da se vi posebno organizujete te a…., drugim zemljama. Ne morate konretno da kažete prema maticama.

Nikola Koljević: Naravno, naravno.

Vladislav Jovanović: Konfederalne….isto imaju pravo na….

Nikola Koljević: Naravno, naravno.

Vladislav Jovanović: Na izvestan stepen samostalnosti pojavljivanja u međunarodnim odnosima.

Nikola Koljević: Naravno, naravno.

Vladislav Jovanović: I to biste iskoristi za povezivanjem sa maticama.

Nikola Koljević: Naravno, naravno.

Vladislav Jovanović: Ili samostalnog predstavljanja i tako nešto.

Nikola Koljević: Dobro, hvala vam.

Vladislav Jovanović: E to je ono što bi bilo maksimalno na kraju može verovatno i dovoljno da u kasnije povezivanju to je…

Nikola Koljević: Da, za sledeću fazu.

Vladislav Jovanović: Vi imate direktan naslov i direktnu integraciju, etničku integraciju sa zemljamam maticom.

Nikola Koljević: Sigrno, sigurno.

Vladislav Jovanović: Jer bez toga to…..

Nikola Koljević: Sigurno. Dobro hvala vam…..

"Velika Srbija se pravi sprat po sprat", opisao je Suljagić ovaj dio transkripata.

Idući razgovor vodi se između Karadžića i Slobodana Miloševića.

Radovan Karadžić: Ja sam bio dan ranije i to sam maltene izdiktirao mada bi ja volio da je još drugačije pitanje ali dobro.

Slobodan Milošević: Da, da.

Radovan Karadžić: U osnovi, u osnovi mislimo da na ovim prostorima možemo tu stvar da ostvarimo.

Slobodan Milošević: E, pa to je dobro, to je dobro, jer neće ovi da iskoče iz toga?!

Radovan Karadžić: Pa, ne znam ovaj zavisi šta ovaj, ovaj će sad tamo da ide da nudi svašta živo.

Slobodan Milošević: Pa dobro, nek' ide nek' nudi, ali prevariće ih, vi bi mogli da im objasnite da ne trebaju to da rade.

Radovan Karadžić: Ja mislim da oni to znaju.

"Za one koji se sjećaju i znaju šta je "Livanjsko pitanje", evo i kako je nastalo: izdiktirao ga Radovan Karadžić", rekao je Suljagić za ovaj dio.

Posljedni razgovor koji je Suljagić prenio je onaj između Karadžića i Rajka Dukića koji je vođen 2. marta 1993. godine.

Rajko Dukić: Molim.

Radovan Karadžić: Halo.

Rajko Dukić: Ja.

Radovan Karadžić: Radovan, ko je?

Rajko Dukić: Rajko ovde.

Radovan Karadžić: E, vi, vi ste Rajko, je li?

Rajko Dukić: Da, da.

Radovan Karadžić: Evo, Đole je zvao do sada sjedište, pa su mu dali ovaj broj.

Rajko Dukić: Pa mi smo prešli ovde i mislim da je bolje, sigurnije, bezbednije i…

Radovan Karadžić: Aha.

Rajko Dukić: Bolje funkcionišemo odavde.

Radovan Karadžić: Dobro. Kakvo je stanje?

Rajko Dukić: Ovaj, tu smo uglavnom svi na okupa ima nas puno. Pa mislimo da je dobra situacija. Vi znate da je jedan čovek nastrad'o.

Radovan Karadžić: Naš čovek u svatovima, je li tako?

Rajko Dukić: Ne, ne, na barikadi je pogin'o.

Radovan Karadžić: Njihov je li?

Rajko Dukić: Naš čovek.

Radovan Karadžić: A gdje?

Rajko Dukić: Tu kod Pofalića.

Radovan Karadžić: A.

Rako Dukić: Na Pofalićima.

Radovan Karadžić: A zar i dole ima barikada?

Rajko Dukić: Da, da.

Radovan Karadžić: U gradu samom.

Rajko Dukić: Da, da, da. Sve je to prosječno, sve držimo.

Radovan Karadžić: Molim.

Rajko Dukić: Ma sve je blokirano.

Radovan Karadžić: Da, da. Dobro, a šta se, šta je gore na Palama i u ….

Rajko Dukić: Sve je uredu, sve je uredu. Držimo sve pod kontrolom. Razmatramo neke tu druge mogućnosti, malo smo zakasnili vezano za radio televiziju, ali ćemo nešto napraviti.

Radovan Karadžić: Aha.

Rajko Dukić: Uglavnom do sada je sve uredu. Ima dovoljno sastava. Obavešten naši ovi načelnici centara na terenu.

Radovan Karadžić: Odlično.

Rajko Dukić: Teren je kompletan obavešten instruiran, ljudi se javljaju.

Radovan Karadžić: Odlično.

Rajko Dukić: Drži se sve ovde pod kontrolom, mi smo tu evo Mićo, Vito, Radić, Jovo i tako dalje Biljana je bila tu, otišla sad u Predsjedništvo. Imali samo kontakt sa armijom i tako.

Radovan Karadžić: Dobro, odlično samo to treba sad čvrsto držati i izvesti na čistinu potpuno.

Rajko Dukić: Nema govora mi ne odstupamo od ovoga.

Radovan Karadžić: Potpuno treba izvest na čistinu.

Rajko Dukić: Sarajevo je u blokadi, kompletno.

Radovan Karadžić: Odlično, dobro. Onda ćemo se sutra, ujutro ću ja opet zvati prije….

Rajko Dukić: Pa mi smo tu cijelo vrijeme.

Radovan Karadžić: E hvala vam.

Rajko Dukić: Da se čujemo.

Radovan Karadžić: Prijatno.

Rajko Dukić: Doviđenja.

Ovaj posljedni razgovor, implicira Suljagić u svom komentaru, pokazuje ustvari šta se podrazumijevalo pod 'mirnim rješenjem'.

"Mirno rješenje, kompromis", opisao je Suljagić.