Politika

Konferencija NiP-a: Model Kantona Sarajevo treba donijeti u svaki kutak BiH. Vlada KS pokazala da ima kapacitet za suštinske promjene

Radna konferencija Naroda i Pravde „Sistem koordinacije i komunikacije između izvršne vlasti i struktura Naroda i Pravde u KS“ održana je 26. decembra 2021. na Ilidži. Bila je ovo prilika za zajednički osvrt na urađeno i usklađivanje planova za naredni period.

Stranačko rukovodstvo predvođeno predsjednikom Naroda i Pravde Elmedinom Konakovićem i prvim dopredsjednikom Kemalom Ademovićem osvrnulo se na principe upravljanja javnim sektorom u Kantonu Sarajevo, prioritete Naroda i Pravde te na političku orijentaciju i programske ciljeve Naroda i Pravde kako do sada tako i u narednom periodu.

Konaković je, obraćajući se prisutnima, kazao kako je Vlada Kantona Sarajevo pokazala da ima kapacitet za suštinske promjene te da je u dosadašnjem radu postavljen izuzetan standard u smislu da je većina ministara koji su imenovani ispred Naroda i pravde nestranačke, stručne i hrabre osobe. Primjer, odnosno model Kantona Sarajevo, u kojem Narod i Pravda ima ključnu ulogu u vođenju političkih procesa, u narednom periodu treba donijeti u svaki kutak Bosne i Hercegovine, poručio je Konaković. On je dodao i da se Narod i Pravda neće libiti da kadrovima koje su imenovali ukažu na propuste, te da od njih traže konkretne rezultate u puno kraćem roku nego što je to uobičajno.

Sa radne konferencije Naroda i Pravde

„Okružite se strukom, radite timski, i radite hrabro. Vodite dio države koji je daleko najkompleksniji i ja znam da to nije lahko. Ne libite se praviti snažne timove sa ljudima koji su eksperti u tim oblastima. Naša kadrovska politika vam olakšava posao jer od vas nismo i ne tražimo da nam zapošljavate bilo koga već vas pozivamo da se vodite postulatima kvalitete“, kazao je Konaković uz naglašavanje važnosti transparentnog vođenja svih projekata.

Kemal Ademović, prvi dopredsjednik Naroda i Pravde, potcrtao je da je stranačka organizacija usavršena na nedavno održanom stranačkom Kongresu, dok usvojeni kongresni dokumenti ocrtavaju buduće politike, prioritete i poglede Naroda i Pravde.

„Deklaracijom i rezolucijom usvojenim na Kongresu definirali smo da nam je prvi prioritet zaštita države, a to znači jake institucije uključujući i one kojima mi upravljamo u Kantonu Sarajevo. Te institucije moraju biti na usluzi građanima i državi, a ne stranci, moraju biti podređene javnom a ne privatnom interesu. Znamo da ste nekad na udaru nekih grupa i pojedinaca jer njihovi interesi nisu obuhvaćeni vašim pozivima, projektima itd. Važno je da su vaši programi transparentni i pravedni i da imate jednak tretman prema svim građanima“, kazao je Ademović rekavši da je borba protiv korupcije temelj djelovanja Naroda i Pravde.

Pozicionirajući Narod i Pravdu kao stranku političkog centra, Ademović je ukazao i kako je jedno od ključnih aktuelnih pitanja vezano za državnu imovinu koja je ključni element za opstanak države.

Prisutnima se obratio i Elvedin Okerić, predsjedavajući Skupštine KS i predsjednik Kantonalnog odbora NiP-a KS. On je kazao da je ovo prilika da se na jedan odgovoran i sistematičan način osvrne na godinu koja je na izmaku te da se zajednički razmotre planovi u narednoj godini.

„Vlada KS sa našim ministrima radi na velikim infrastrukturnim projektima. Neki od njih su, usudio bih se reći, generacijski, kao što su iskoraci u oblasti socijalne i pronatalitetne politike, obrazovanja, sporta i kulture, oblasti boračke populacije i sigurnosti, te privrede i komunalne privrede. Neki plodovi transparentnog rada su već vidljivi, kao što je uspostavljanje antikoruptivnog sistema, transparentnog zapošljavanja policajaca, obnove vodovodne i kanalizacione mreže koja nam je omogućila sigurno i uredno vodosnabdijevanje. Građanima polažamo račune, slušamo ih, greške ne krijemo, priznajemo ih i popravljamo“, kazao je Okerić rekavši da je Skupština KS najagilniji zakonodavni organ u BiH sa najvećim brojem održanih sjednica i usvojenih akata.

Sa radne konferencije Naroda i Pravde

U drugom dijelu radne konferencije prisutnima su se obratili ministri u Vladi KS Adnan Delić, Enver Hadžiahmetović, Naida Hota-Muminović, Ivana Prvulović, Samir Avdić, Omer Osmanović i Admir Katica. Ministri su govorili o aktuelnom stanju u sektorima za koje su nadležni, uz osvrt na godinu koja je na izmaku kao i planovima u 2022. Posebno se razmatrao i Nacrt budžeta KS kao ključni dokument kojim će se politike i prioriteti ranije definirani provoditi u narednoj godini.

Uz mogućnost za diskusije, pitanja i komentare nakon svakog izlaganja, bila je je ovo prilika za sistematsko analiziranje i planiranje, komunikaciju sa građanima i stranačkom bazom te za korigovanje i usklađivanje politika za naredni period.