Politika

Larson i Kafedžić u FUP-u: Razgovarali o saradnji u borbi protiv korupcije

Zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman primio je u prvu radnu posjetu Erica Larsona, savjetnika za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Erduan Kafedžić, direktor Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Na sastanku je Korman upoznao Larsona i Kafedžića o zakonskim nadležnostima i unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave policije, te se kratko osvrnuo na najznačajnije kapacitete kojima raspolaže ova Uprava na području FBiH, sa posebnim akcentom na kvalificirane kadrovske kapacitete i specijaliziranom opremom koja se koristi u dokumentovanju i pronalaženju počinilaca najtežih krivičnih djela.

Učesnici sastanka su razgovarali o modalitetima buduće saradnje na polju borbe protiv svih vidova organizovanog kriminala, sa posebnim akcentom na djelovanja, kroz buduća sistemska rješenja u borbi protiv korupcije, kako na području Kantona Sarajevo, tako i na području cijele Federacije, a u skladu sa nadležnostima Federalne uprave policije.

Kao jedan od zaključaka predviđeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji između ove dvije institucije, te su dogovoreni načini budućih zajedničkih aktivnosti, koje će rezultirati uspješnom identifikacijom počinioca krivičnih djela korupcije, sprečavanjem vršenja koruptivnih krivičnih djela, a što će građanima Bosne i Hercegovine još jednom pokazati opredijeljenost Federalne uprave policije i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, za efikasnom borbom protiv korupcije.Povezani postovi: