Politika

Ljekarska komora TK: Finansije se zloupotrebljavaju, pandemija je ogolila sve slabosti sistema

Izvršni odbor Ljekarske komore Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 4.12.2020. godine razmatrao aktuelnu epidemiološku sliku u FBiH, sa posebnim osvrtom na Tuzlanski kanton te usvojio zaključak koji prenosimo u cijelosti:

„U mjesecu aprilu ove godine Ljekarska komora Tuzlanskog kantona je tražila da pomogne u radu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Tada nas nisu trebali.

Unazad nekoliko mjeseci, svjedoci smo dramatičnih događaja u našem zdravstvenom sistemu i Državi uzrokovanih pandemijom COVID-19. Svakodnevna borba naših ljekara i zdravstvenog osoblja, koja vrlo često graniči sa nadljudskim naporima, ostavlja privremene, ali i trajne posljedice po njih.

Veliki broj zdravstvenih profesionalaca je obolio, a nekolicina njih nije uspjela da se izbori sa infekcijom te su tragično okončali svoju humanu misiju.

Nažalost, ova situacija je “ogolila” sve slabosti sistema zdravstvene zaštite i načina rada zdravstvenih institucija u BiH. Vrlo često suočeni smo sa nedovoljno efikasnim odlukama nadležnih institucija koje ne pomažu zdravstvenim institucijama u svome radu.

Prebacivanje odgovornosti sa jednog nivoa na drugi, zloupotreba finansijskih sredstava, nepotrebna kašnjenja u sistemu nabavki prijeko potrebnog medicinskog materijala i aparata i drugo pokazuju sve slabosti organiziranja sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih institucija u BiH.

Zbog toga pozivamo sve političke subjekte da se uozbilje i da je krajnje vrijeme da se pokrenu izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i organiziranja zdravstvenih institucija na svim nivoima u BiH, Kao strukovno udrużenje ljekara nudimo partnersku i stručnu pomoć u izradi prijedloga izmjene Zakona i izbora rukovodnog kadra u zdravstvenim institucijama.

Ograđujemo se i od procjena da je virus na bilo koji način oslabio, jer one nisu u skladu sa naučnim saznanjima. Kada se utvrdi da širenje infekcije izmiče kontroli, potrebno je preventivno i bez odgode aktivirati najoštrije mjere kontrole epidemije u skladu sa zakonima institucija u BiH. Tako ćemo poštovati načelo prevencije, smanjiti pojavu velikog broja zaraženih, umjesto da ih moramo liječiti. U uslovima intenzivnog širenja zaraze, potrebno je znatno više i odlučnije testirati, kako bi se udio pozitivnih u ukupnom broju testiranih smanjio. Odvajanjem zaraženih i njihovih kontakata od nezaraženih osoba znatno ćemo brže suzbiti epidemijski talas širenja zaraze. Kao stručnjaci ne preporučujemo naredbe u  kojima ista pravila ne bi rijedila za sve u društvu, ili gdje se mjere politiziraju i prilagođavaju pojedinim društvenim skupinama. Ističemo da je ovo problem društva i pogođeni smo svi zajedno, te se samo velikom zalaganjem cijelog društva možemo oduprijeti širenju infekcije.

Dakle, zahtijevamo da rukovodne strukture, nosioci državnih funkcija u oblasti zdravstva, prilikom donošenja svih odluka u zdravstvu, konsultuju prije svega struku te očekujemo u narednom periodu da ćemo unaprijediti saradnju. Ljekarska komora TK kontinuirano nudi svoju stručnu pomoć i zahtijeva unapređenje saradnje sa institucijama vlasti i rukovodnim strukturama zdravstvenih institucija“, navedeno je u saopštenju za javnost  Ljekarske komore TK.