Vijesti

Ministar Osmanović za Raport: Ove godine imamo najveći budžet za borce. Ispravljamo dugogodišnju nepravdu

“Proteklu godinu je obilježila podjela čak 83 stana, u vlasništvo i na korištenje, vrijednosti 7.200.000 KM porodicama šehida i RVI koji ostvaruju ovo pravo, što predstavlja najveći broj dodijeljenih stanova u godini od kako je osnovano ovo ministarstvo”, kazao je ovo u razgovoru za Raport, Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Za naš portal je govorio o svim problemima boračke populacije, ali i konkretnim rješenjima. Imeđu ostalog, Osmanović se osvrnuo i na postignute rezultate u protekloj godini, ali i o svim budućim projektima.

Na samom početku osvrnula bih se na prethodnu godinu. Možete li nam kazati koja su najznačajnija i konkretna rješenja za boračku populaciju bila tokom 2021.godine?

U jednoj veoma izazovnoj godini, kakva je bila 2021. godina, primarni fokus bio je na rješavanju što većeg broja zahtjeva naših korisnika koji svoja prava ostvaruju u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH. U tom kontekstu ističem da je u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo zaprimljen i pozitivno riješen rekordan broj zahtjeva, njih 20.569, te želim napomenuti da po prvi put niti jedan zahtjev koji ispunjava uslove iz domena socijalne pomoći nije odbijen zbog nedostatka sredstava. Zabilježeno je i povećanje Budžeta za 2021. godinu u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Proteklu godinu je obilježila podjela čak 83 stana, u vlasništvo i na korištenje, vrijednosti 7.200.000 KM porodicama šehida i RVI koji ostvaruju ovo pravo, što predstavlja najveći broj dodijeljenih stanova u godini od kako je osnovano ovo ministarstvo. Druga aktivnost Ministarstva iz 2021. godine, na koju sam posebno ponosan, je formiranje Stručnog tim za izradu Programa zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo sa ciljem provođenja Programa obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, a za čiju namjenu je izdvojeno 450.000 KM iz Budžeta ovog ministarstva. Od ukupno 50 lica koja su radno angažovana realizacijom ovog programa, u radnom odnosu je nakon isteka perioda sufinansiranja zadržano 40 lica. U 2021. godini sa Fondom „IKRE“ je potpisan Ugovor o prenosu stipendija za 1.930 korisnika za školsku 2021/2022. godinu, ukupne vrijednosti 1.737.000 KM. Prvi put je i realizovano pravo na subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba za 17 korisnika.

Učinili smo pravu stvar

Jedan od Vaših prvih poteza je bila javna objava prava koja imaju boračke kategorije. Jednom prilikom ste kazali da prava boračke populacije ne smije biti tajna, nego javna stvar. Kako sada gledate na taj korak iz ove perspektive?

Smatram da smo javnom objavom prava koja imaju boračke kategorije učinili pravu stvar i doprinijeli boljoj informiranosti ove posebne i izuzetno ranjive, ali zaslužne kategorije našeg stanovništava, koji su u našoj konstalaciji odnosa ustvari naših cijenjeni korisnici. Ministarstvo će i dalje konstantno raditi na unapređenju transparentnosti rada, sa ciljem da se prioritet dadne onim korisnicima koji do sada nisu ostvarivali prava preko našeg resornog ministarstva.

Šta bi izdvojili da je ono što boračka kategorija najviše treba?

Nakon jedne pune godine provedene u radu sa boračkom populacijom, smatram da je ono što borci najviše trebaju, prije svega, ispravljanje velike nepravde koja je učinjena ovoj populaciji. Ističem da ćemo mi u Ministarstvu za boračka pitanja u toku 2022. godine raditi upravo na tome, pri čemu najprije mislim na ekonomsko osnaživanje i vraćanje digniteta pripadnicima boračke populacije.

Stambeno zbrinjavanje boraca

A koji su najveći trenutno problemi?

Trenutno najveći problem sa kojim se Ministarstvo susreće u svom radu je primjena Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo. Nažalost, do sada nismo imali pozitivnu povratnu informaciju od direktora i ustanova koje su u obavezi da ovu uredbu provode i primjenjuju je.

Godinama unazad svjedoci smo da predugo traje stambeno zbrinjavanje boraca. Šta Vi mislite zbog čega je to tako? Nazire li se neko rješenje u ovom segmentu?

Kada je riječ o stambenom zbrinjavanju boraca i njihovih porodica najbolji pokazatelj moje vizije rješenja je protekla 2021. godina u kojoj je centralna aktivnost upravo bila podjela 83 stana u vlasništvo i na korištenje, kao i po prvi put primjena i realizacija prava na subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba ove populacije. Obzirom da sam preuzimanjem mandata resornog ministra u januaru prošle godine na listama za dodjelu stanova na čekanju zatekao čak 200 korisnika, pri čemu su neki na listi za čekanje bili od davne 2008. godine, dodjelu stanova ovim pripadnicima boračke populacije vidim kao kapitalno-strateški projekt. Zbog toga sam prema Vladi Kantona Sarajevo izašao sa prijedlogom da se pomenuta lista u potpunosti riješi do kraja mandata, i to dodjelom još 115 stanova, koliko ih je neophodno osigurati, i to do kraja tekuće godine.

Kako sada funkcioniše finansiranje boračkih druženja? Možete li nam napraviti neku paralelu nekadašnjeg finansiranja i sada? Jeste li imali zamjerki?

Godinu koja je pred nama bilježe neke novine i na polju finansiranja boračkih udruženja. Sa Koordinacijom boračkih udruženja Kantona Sarajevo u proteklom periodu je ostvarena jako uspješna saradnja, a novom Uredbom o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ići će se u pravcu finansiranja što kvalitetnijih i inovativnijih projekata od veće koristi i značaja za boračku populaciju, ali i detaljnijeg nadzora nad realizacijom svih projekata. Ove godine poseban naglasak će biti na projektima njegovanja kulture sjećanja, obzirom da u toku 2022. godine bilježimo 30. godišnjicu od početka agresije na našu domovinu. U ovom kontekstu dogovorena je interresorna saradnja sa drugim ministarstvima, pri čemu moram napomenutu Ministarstvo kulture i sporta, te Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

O radu Vlade KS

Na koji način ćete pomoći braniteljima koji su oboljeli i trebaju pomoć za liječenje?

Pomoć oboljelim braniteljima će biti realizovana kroz jednokratne novčane pomoći za liječenje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, te kroz značajna izdavanja za banjsko liječenje raspisivanjem javnog poziva ubrzo nakon usvajanja Budžeta za 2022. godinu. Ministarstvo za boračka pitanja formirat će ekspertnu ljekarsku komisiju za pregled pristiglih zahtjeva. U isto vrijeme, mišljenja sam i da se usljed otežane socijalne situacije i specifičnih potreba naših korisnika u budućnosti ozbiljno trebamo pozabaviti osiguranjem subvencionirane izgradnje domova i bolnice za naše veterane, kako bi i na ovaj način olakšano i na jednom mjestu naši saborci na najdostojanstveniji način mogli ostvariti svoja elementarna prava – pravo na krov nad glavom, te pravo na kvalitetan život i liječenje.

Kako komentarišete rad Vlade Kantona Sarajevo?

Kao neko ko je i sam ministar u trenutnom sastavu Vlade Kantona Sarajevo, i vidim njen rad inside out, mogu reći da su svi ministri izuzetno posvećeni, na nivou zadatka, bez ograničenog radnog vremena, a opet uvijek dostupni korisnicima, čemu svjedoči podatak o obavljenih 600 prijema i razgovora u mom kabinetu. A kada su u pitanju najvažnije aktivnosti Vlade KS pomenut ću interresornu saradnju kojom se na najuspješniji način obezbijedilo učešće naše države Bosne i Hercegovine na najpoznatijoj svjetskoj izložbi poduzetništva EXPO 2020 DUBAI. Zatim su osigurane milionske subvencije privrednicima Kantona Sarajevo, značajno je povećan iznos porodiljskih naknada, poboljšani su i uslovi za ostvarivanje dječijeg dodatka, osigurano je više modela pomoći za najpovoljniju kupovinu stanova za mlade, u toku je posljednja faza prijema 200 mladih policajaca i njihovog zapošljavanja, osigurano je finansiranje sedam institucija kulture, obezbijeđene subvencije za smještaj naših najmlađih stanovnika u obdaništa, i sve to u izuzetno izazovnom periodu pandemije koronavirusa i političke nestabilnosti. Započeta je ozbiljna rekonstrukcija tramvajske pruge, krenulo se s nabavkom modernih trolejbusa, i tako dalje…. Malo je prostora da se sve aktivnosti i projekti ove vlade nabroje.

Možete li nam kazati koji su Vam planovima za ovu godinu?

Planovi za 2022. godinu su strateško orijentirani. Ministarstvo za boračka pitanja ove godine je dobilo svoj rekordni budžet od 47,5 miliona KM. Prije svega, namjera je da se izvrši podjela preostalih 115 stanova sa liste čekanja, u čiju svrhu su Budžetom planirana sredstva u iznosu od 12.000.000 KM, a kroz interresornu saradnju obezbijedit ćemo i zaposlenje za 350 članova porodica šehida i poginulih boraca. Uz značajno povećanje budžetskih sredstava za troškove liječenja, planiramo u 2022. godini ponovo uspostaviti pravo na klimatsko liječenje, koje usljed pandemije koronavirusa protekle dvije godine nije bilo realizirano. Težnja nam je i da u tekućoj godini izvršimo povećanje stipendija za učenike srednjih škola i studente prvog ciklusa studija sa 1.930 na 2.100 stipendista. Po prvi put ćemo dodijeliti i 200 stipendija u iznosu od po 200 KM za master studij i 40 stipendija za treći ciklus studija. Ministarstvo će podržati izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva, Memorijalnog centra „Žuč“, te izdvojiti 750.000 KM za uspostavljanje edukaciono-arhivsko-muzejskog prostora „Kon-Tiki“. Obzirom na trenutna dešavanja u državi, hapšenje naših pripadnika na granicama države i povećani broj optužnica za ratne zločine, planirano je povećanje sredstava za potrebe procesa odbrane.Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare