Vijesti

Na čelu Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća Jasmina Curić

Ured za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća u Novom Pazaru je imenovao je za naredni dvogodišnji mandat za predsjedavajuću Ureda predsjednicu Bošnjačkog nacionialnog vijeća iz Novog Pazara Jasminu Curić, a za izvršnog sekretara Ureda Emira Zlatara iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI).

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća očekuje da se konačno, po prvi put, realizira podrška bošnjačkim vijećima koja egzistiraju van BiH, sa nivoa institucija BiH, prije svega iz ureda bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

“Zanimljivo je da za programe i projekte iz oblasti bosanskog jezika, bh. i bošnjačke književnosti, bošnjačke umjetnosti i bošnjačke kulture, bošnjačkim nacionalnim vijećima u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu niti od jednog nivoa vlasti iz BiH (kantona, entiteta, države BiH) nikada nije doznačena finansijska podrška i pomoć”, saopćeno je iz VKBI.

PROČITAJTE  Akobogda neće... Poznati imunolog pesimističan: BiH prijeti martovski scenario

Također, navodi se da nagomilani problemi sa kojima se suočavaju Bošnjaci u zemljama regiona proističu iz nedefiniranih identitetskih pitanja u institucinalnom smislu u matičnoj zemlji Bošnjaka – državi BiH, odnosno zbog nepostojanja ustanova sa javnim ovlaštenjima u BiH koja bi Bošnjacima u BiH i van BiH omogućila npr. udžbenike iz oblasti bosanskog jezika i književnosti, historije, geografije, umjetnosti, kulture.

“Stiče se dojam da su Bošnjaci u oblastima temeljenih elemenata svog nacionalnog identiteta i kulture „podstanari“ u vlastitoj državi. Ovakav primjer ne postoji niti u jednoj državi iz regiona kao ni državama Evropske unije. U tom smislu Ured će u narednom periodu pokrenuti održavanje Konferencije bošnjačkih organizacija, ustanova i institucija kako bi se počeli definirati temeljni elementi nacionalnog identiteta Bošnjaka”, rečeno je iz VKBI.

PROČITAJTE  Apel intelektualaca institucijama u BiH: Pomozite zdravstvenim radnicima u Novom Pazaru

Osim navedenog, Ured je na sjednici donio odluku da će se centralna manifestacija obilježavanja dana povratka nacionalnog imena Bošnjaka – 28. septembra održati u Skoplju, gdje će domaćin biti BNV Sjeverne Makedonije. Ured će ovom prilikom poslati zahtjeve za susrete sa premijerima Kosova i Sjeverne Makedonije, kako bi inicirali da i ove države donesu zakonsku regulativu kojom se definiraju prava nacionalnih manjina među kojima su kao ustavna kategorija definirani i Bošnjaci.Povezani postovi: