Vijesti

Načelnik Muzur: Cilj je unaprijediti oblast zdravstva i socijalne brige

Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur i rukovodstvo Općinskog vijeća Ilidža, predsjedavajući Tarik Stambolić i dopredsjedavajući Samir Avdić i Redžo Lemezan, održali su sastanak sa direktorom JU Domova zdravlja KS, Abelom Baltićem, direktorom JU Kantonalnog centra za socijalni rad Mahirom Delićem i njegovim saradnicima te predstavnicima Centra za socijalni rad Ilidža. Sastanku je prisustvovao i vijećnik Selver Zečirević.

Razgovaralo se o aktuelnim temama iz oblasti zdravstva i socijalne brige te mogućnostima saradnje i pružanja podrške radu ovih ustanova.

Općinski načelnik Muzur najavio je realizaciju projekta energijske efikasnosti i utopljavanja Doma zdravlja na Ilidži što za rezultat ima unapređenje uslova za što bolje pružanje usluga građanima. Također, Općina Ilidža će u narednom periodu izvršiti nabavku sanitetskog vozila koje će se dati na raspolaganju Domu zdravlja na Ilidži, te će u narednoj godini planirati sufinansiranje specijalizacija ljekara iz oblasti porodične medicine.

PROČITAJTE  Načelnik Muzur otvorio dijalog o uređenju Hrasničkog stana i Zaselja

Direktor Baltić istakao je da je najveći izazov JU Domova zdravlja KS nedostatak kadra, što za rezultat ima velike gužve i nedostatak porodičnih ljekara u lokalnim ambulantama. Međutim, istakao je da će u narednom periodu interventno obezbijediti 4 ljekara porodične medicine za Dom zdravlja Ilidža, a u narednoj fazi će se angažovati još 3 ljekara za lokalne ambulante.

Takođe, uputio je zahtjev da Općina Ilidža pruži podršku u promociji dječije vakcinacije, jer samo cca 18% ilidžanske djece je vakcinisano protiv dječijih bolesti.

Općinski načelnik Nermin Muzur delegirao je potrebu građana za izgradnjom ambulante na Stupskom brdu, što je direktor Baltić podržao i sljedeći korak je izrada projektne dokumentacije i pokretanje procedure za realizaciju ovih objekata.

PROČITAJTE  Pettigrew poslao pismo Schmidtu: Ne popustiti pred prijetnjama srpskih i hrvatskih nacionalista. Unutrašnji akteri su doveli BiH na rub egzistencijalne krize

Što se tiče oblasti socijalne brige, direktor JU Kantonalni centar za socijalni rad, Mahir Delić, zahvalio se načelniku Muzuru na pozivu za održavanje sastanka i istakao izvrsnu saradnju sa Centrom za socijalni rad Ilidža.

„Želimo da unaprijedimo komunikaciju sa Centrom kada je riječ o razmjeni informacija o građanima u stanju socijalne potrebe. Takođe, provodimo i niz aktivnosti za stvaranje humanijih uslova za život romskih porodica sa područja općine te ćemo u narednom periodu razmotriti mogućnosti i programe za posredovanje u zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju osoba koje izlaze iz programa društvene brige kao i osoba iz nacionalnih manjina“, istakao je načelnik Muzur.Povezani postovi: