Vijesti

Naša stranka: Cilj je da JKP Rad bude baza za uhljebljivanje SDA kadrova

Ured za reviziju institucija FBiH dao je negativno mišljenje na Izvještaj o finansijskom poslovanju KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.

Tim povodom reagovao je Sarajevski kantonalni odbor Naše stranke:

“Smatramo da je pažnja javnosti opravdano usmjerena na poslovanje Rada. Međutim, također smatramo da je Izvještaj o poslovanju Rada za 2019. godinu vrlo podložan političkim zloupotrebama. U 2019-oj je došlo do smjene uprave ovog preduzeća, a u mišljenju Ureda za reviziju ne stoji koje odluke je donijela koja uprava. Podsjećamo da je direktorica Vera Arnautović imenovana 6. 5. i to na v. d. mandat, a tek 6. 11. na puni mandatni period. Prethodna uprava je razriješena 24. 12. 2019. Dakle, u cijeloj 2019. bili su direktori iz prethodnog saziva, s izuzetkom Selima Babića koji je obavljao dužnost koordinatora za javnu higijenu.

Pozicija u Skupštini KS će sasvim sigurno sve probleme pripisati novoj (sada već staroj Upravi).

Glavni razlog za negativno mišljenje je taj da nije izvršena ispravka vrijednosti zastarjelih potraživanja od 8.775.522 KM. Da je izvršena, Rad bi iskazao negativni finansijksi rezultat u iznosu od 8.706.510. KM.

Želimo podsjetiti da se ovaj problem u Radu ponavlja iz godine u godinu. Prethodna Uprava na čelu sa dugogodišnjim direktorom Selimom Babićem nije mu posvećivala nikakvu pažnju. Nije to učinilo ni resorno ministarstvo kao ni Skupština KS.

Ovaj problem je istaknut već u Izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH o reviziji poslovanja KJKP Rad za 2008. godinu. Citiramo iz Izvještaja: ‘U okviru sumnjivih i spornih potraživanja je i iznos od 2.576.013 KM koji nije utužen i ispravljen na teret rashoda, niti je Uprava vršila procjenu njegove naplativosti, iako je od roka naplate proteklo više od godine dana, što nije u skladu sa načelom opreznosti, radi čega mi ne možemo potvrditi da će se isti u cijelosti naplatiti.’ Dakle, već u ovom Izvještaju o reviziji je istaknuto da prikazani finansijski rezultat Društva za 2008. godinu nije tačan.

Navest ćemo još i primjer iz 2018. godine. Nezavisni revizor koji je razmatrao Finansijski Izvještaj KJKP Rad za 2018. godinu istakao je isti problem i dao mišljenje sa rezervom. Taj izvještaj Skupština Rada nije usvojila na sjednici održanoj 26. 9. 2019. godine. Međutim, isti taj izvještaj usvojila je Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 18. maja 2020 godine.

Drugi izvještaj, ovaj iz 2019., nije usvojen samo iz razloga jer krivicu za loše poslovanje te firme aktuelna vlast želi pripisati Vladi premijera Forte iako je do kraja aprila 2019. godine na čelu rada bio SDA kadar Selim Babić.

Sve strateške odluke Uprava Rada donijela je upravo za vrijeme njegovog mandata, i to od februara do maja. Tako se u Izvještaju navodi i nabavka autosmećara. Planirana je u decembru 2019., a izvršena u martu te godine.

Sve navedeno potvrđuje da se usvajanja i neusvajanja izvještaja o poslovanju kantonalnih preduzeća dešavaju na osnovu političkog stava prema upravi preduzeća, a ne na osnovu osjećaja odgovornosti prema interesima građana.

Također, treba napomenuti da će se s istom praksom nastaviti. Naime, novoimenovani vršilac dužnosti direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Mirsad Hošić imenovao je nove izvršne direktore preduzeća. Za izvršnog direktora Pogona građevinskog održavanja i izgradnje javnih saobraćajnica imenovan je Selim Babić. Hošić je tim pokazao da mu nije cilj da Rad bude uspješno preduzeće, već baza za uhljebljivanje SDA kadrova.”

 Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare