Politika

Nikšić i Košarac: Nastaviti borbu protiv namjere Hrvatske da izgradi deponiju radioaktivnog otpada na granici s BiH

Neophodno je nastaviti zajedničku borbu institucija na svim nivoima vlasti protiv namjere Hrvatske da na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom izgradi odlagalište za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo, saopćeno je nakon današnjeg sastanka ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hecegovine Staše Košarca i premijera Federacije BiH Nermina Nikšića.

Oni su razgovarali o spornoj izgradnji takvog odlagališta na Trgovskoj gori.

Prema saopćenju Ministarstva vansjke trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sastanku održanom u Vladi Federacije BiH prisustvovali su i poslanik Zelenog kluba u Parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović te federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder koja će na narednoj sjednici Vijeća ministara BiH biti imenovana u Koordinaciono tijelo za Trgovsku goru.

Prethodna Vlada Federacije BiH, istaknuto je na sastanku, bila je u određenoj vrsti zastoja u odnosu na institucije Republike Srpske kad je riječ o provođenju aktivnosti iz plana rada Ekspertskog tima za Trgovsku goru. Navedeno je da se to prvenstveno odnosi na usvajanje entitetskih akcionih planova te obezbjeđivanje novca za provođenje geoloških, hidroloških i seizmoloških istraživanja na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH, koja će biti pokazatelji uticaja eventualne izgradnje odlagališta na navedenoj lokaciji.

"Ohrabruje me činjenica da je nova Federalna vlada na jednoj od prvih sjednica usvojila informaciju sa svim preporukama Ekspertskog tima i Koordinacionog tijela, koja se odnosi na neophodnost istraživanja na teritoriji Federacije BiH. Time će Federacija BiH biti u prilici da prati tempo aktivnosti institucija Republike Srpske", rekao je ministar Košarac.

Prihvaćen je također model da institucije Republike Srpske finansiraju i vrše istraživanja u tom entitetu, a institucije Federacije BiH u ovom entitetu.

"Značajno je i to što je Federacija BiH izdvojila određena sredstva iz budžeta za finansiranje istraživanja u prvoj fazi te da su opredijeljeni da obezbijede sredstva i u budžetima za naredne godine. Republika Srpska ranije je obezbijedila finansijska sredstva, kao i institucije na nivou BiH", naveo je ministar Košarac.

On je informirao sagovornike o rezultatima njegovih sastanaka u vladama Slovenije i Mađarske u vezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, ističući da je dobio podršku za stav da bi najbolje rješenje bilo odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na mjestu na kojem nastaju, odnosno u Nuklearnoj elektrani Krško.

Tokom današnjeg sastanka, dogovoreno je intenziviranje diplomatske aktivnosti i da problematika izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori bude tema razgovora na međunarodnim konferencijama i sastancima sa inostranim zvaničnicima.

"Usaglasili smo da zajedničkim aktivnostima pokušamo obezbijediti podršku ne samo Slovenije i Mađarske, nego i drugih zemalja članica EU, kako bi pomogle naporima lokalnih zajednica, institucija Republike Srpske, Federacije BiH i zajedničkog nivoa u borbi protiv izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori", naglašava ministar Košarac.