Politika

NSRS pokrenula inicijativu za razgovor i dijalog s FBiH

Narodna skupština Republike Srpske danas je na redovnoj sjednici usvojila deset zaključaka u vezi Pokretanja inicijative za razgovor i dijalog između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu (prijedlog Kluba poslanika SNSD-a).

Na prijedlog klubova poslanika SNSD-a, NDP-NPS, DEMOS-a, Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije usvojeni su zaključci da Narodna skupština Republike Srpske "konstatuje da je od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH došlo do nedopustivog prekrajanja i kršenja Sporazuma, a naročito Aneksa IV, Ustava BiH", te pod dva, "da je RS ugovorna strana i da prava i obaveze RS-a proističu iz međunarodnog ugovora - Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini". Narodna skupština Republike Srpske naglašava da se BiH sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, kao i tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka.

Entitetski parlament kao nosioce suvereniteta prihvata samo "entitete i konstitutivne narode u BiH". Bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter. Bosna i Hercegovina posjeduje ograničeni i izvedeni suverentitet koji se ogleda u djelovanju prema trećim državama. Unutrašnji suverenitet pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

U zaključku četiri NSRS konstatuje da je dejtonska struktura i ravnoteža u BiH narušena i da su konstitutivni narodi obespravljeni usljed neustavnog djelovanja dijela međunarodne zajednice u BiH, a u sljedećem "da je narušena dejtonska struktura BiH i nakon razmatranja i usvajanja Inicijative za pokretanje razgovora i dijaloga između strana Republike Srpske i Federacije BiH, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH, poziva Federaciju BiH, kao stranu ugovornicu, na sveobuhvatan dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima vezanim za budućnost Republike Srpske i Federacije BiH".

Također NSRS konstatuje "da strane u budućem sveobuhvatnom dijalogu treba da budu Republika Srpska i Federacija BiH i tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci".

U zaključku sedam NSRS "očekuje od predsjednika Republike Srpske da obavijesti Federaciju BiH o zaključcima i stavovima Narodne skupštine, te da formira pregovarački tim za vođenje dijaloga sa Federacijom BiH, a u svrhu postizanja dogovora o budućnosti Republike Srpske i Federacije BiH". Predsjednik Republike treba da obavijesti Narodnu skupštinu o provedenim aktivnostima.

Narodna skupština Republike Srpske preporučuje predsjedniku Republike Srpske da uvrsti u pregovarački tim predstavnike najviših organa vlasti Republike Srpske, predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, kao i predstavnike parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini. Narodna skupština preporučuje da se u roku od 30 dana formira pregovarački tim za dijalog sa Federacijom BiH, kao i da se započnu aktivnosti za pokretanje dijaloga.
Isto tako, u zaključku devet Narodna skupština Republike Srpske zadužuje pregovarački tim da sačini operativni plan rada i da Narodnu skupštinu izvještava redovno o provedenim aktivnostima i na kraju obavještavaju javnost da "ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja".