Vijesti

Objavljena knjiga o nastanku Republike Srpske: Koje su ciljeve imali Karadžić i Mladić?

U izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Unverziteta u Sarajevu (UNSA) i Instituta za historiju UNSA objavljena je knjiga "Nastanak Republike Srpske: Od regionalizacije do strateških ciljeva (1991-1992)”, čiji su autori dr. Muamer Džananović, dr. Jasmin Medić i dr. Hikmet Karčić.

Knjiga predstavlja objedinjena višegodišnja naučna istraživanja autora, sistematizirana u šest poglavlja i napisana na osnovi primarne arhivske građe, a manji dio izvoda ili cijelih dokumenata mogu se pronaći i u prilozima knjige.

Knjiga obuhvata višegodišnja istraživanja

Recenzenti knjige su - akademik, prof. dr. Mirko Pejanović, prof. dr. Rasim Muratović, dr. Amir Kliko, prof. dr. Ehlimana Memišević i prof. dr. Hariz Halilovich, a urednik knjige je mr. Almir Grabovica.

Akademik Pejanović (potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine) u svojoj recenziji, između ostalog, navodi “da knjiga predstavlja prvo cjelovito istraživanje nastanka RS i fokusira se na sve bitne odluke donesene tokom 1991. i u prvoj polovini 1992. godine".

Kako nadalje navodi, "djelo će imati itekako značajnu ulogu u edukaciji studenata na fakultetima humanističkih i društvenih nauka, a može poslužiti društvenim i političkim institucijama države Bosne i Hercegovine, ali i međunarodnim institucijama, da prije svega razumiju, ali i štite nezavisnost, suverenitet i međunarodno priznanje države Bosne i Hercegovine.”

Prof. dr. Rasim Muratović (direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA) navodi da u “vremenu kada se genocid nad Bošnjacima negira na razne načine, kada se obilježava, slavi i veliča '9. januar' dan kada je neustavno i nezakonito proglašena 'republika srpska' najmanje što nauka duguje jeste da objasni fenomen porijekla, odnosno nastanka RS".

Autori su svoja naučna, primarno emprijska istraživanja inkorporirali i napisali djelo koje je za bosanskohercegovačko društvo i bosanskohercegovačku nauku od nemjerljivog značaja. 

Brojni izvori

Dr. Amir Kliko (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA) u recenziji piše da „autori koristeći primarne izvore objašnjavaju neustavno i nezakonito djelovanja lidera i članova SDS-a u Bosni i Hercegovini tokom 1991. i u prvoj polovini 1992. godine".

Dajući i neophodan historijski osvrt kojim objašnjavaju porijeklo ideje o stvaranju srpske države zapadno od rijeke Drine, autori su napisali značajno, za više naučnih oblasti i disciplina, ali i svakako društveno neophodno i potrebno djelo.

Prof. dr. Ehlimana Memišević (Pravni fakultet UNSA) navodi da ova knjiga “predstavlja prvu sveobuhvatnu analizu procesa stvaranja entiteta RS, što je podrazumijevalo i počinjenje genocida, kako je sam Ratko Mladić okarakterisao šest strateških ciljeva koje je na 16. sjednici Skupštine (jednostrano proglašene) srpske republike Bosne i Hercegovine, predstavio njen predsjednik Radovan Karadžić.

Posebno značajan doprinos ove knjige, za razumijevanje procesa stvaranja RS i ponavljanja zločina genocida nad bošnjačkim stanovništvom na izmaku 20. stoljeća, predstavlja razmatranje konteksta pada Osmanskog carstva i procesa stvaranja balkanskih nacionalnih država i organzovanog nasilja nad balkanskim muslimanskim stanovništvom.

Prof. dr. Hariz Halilović (RMIT University, Melbourne) u svojoj recenziji, između ostalog, piše da je “knjiga namijenjena akademskoj javnosti (istraživačima, studentima, stručnjacima) koji se bave izučavanjem recentne političke historije Bosne i Hercegovine, ali i svima onima koji se osobno ili institucionalno zanimaju za fenomene politički motiviranog nasilja, post-genocidnim društvima i uzročno-posljedičnim vezama između nacionalističkih projekata i nasilja..."  

Historijske činjenice

On smatra da je objavljivanje ovoga djela apsolutno nužno, jer sadrži izvorne znanstvene priloge i dosad, dobrim dijelom, neobjavljenu ili neinterpretiranu građu o historijskim činjenicama, dokumentima i događajima vezanim za razumijevanje okolnosti koje su prethodile agresiji na Bosnu i Hercegovinu i zločina koji su bili dio širokog spektra politički motiviranog nasilja s ciljem stvaranja republike srpskog naroda u BiH.

Stoga je, po njegovim riječima, "djelo od izuzetnog značaja i doprinijet će naučnom razumijevanju transformacije nacionalističke retorike u konkretnu i sistematsku kampanju nasilja čija izvorna namjera i konačni rezultat jeste bio genocid nad Bošnjacima".

Planirano je više promocija knjige u zemlji i inostranstvu, a promocija u Sarajevu zakazana je za 25. april u sarajevskoj Vijećnici, saopćeno je iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA.