Politika

Oglasili se iz VKTBiH: Situacija je kritična, krizni štabovi su nekoordinirani i ne uključuju eksperte iz privrede

Koronavirus već je počeo negativno utjecati na ekonomiju BiH. Od pada izvoza i uvoza do pada turističkih aktivnosti. Jučer se zbog toga oglasila i Vanjskotrgovinska komora koja je po hitnom postupku svim nivoima vlasti uputila zahtjeve i preporuke.

“U vezi s novonastalom situacijom vrlo složenog i otežanog ostvarivanja vanjskotrgovinskog prometa privrednika s teritorije Bosne i Hercegovine, vezano za COVID-19, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine apeluje na sve nadležne institucije da se što hitnije uspostave tzv. krizni štabovi koji bi se fokusirali na probleme s kojima se suočavaju privrednici u Bosni i Hercegovini, a koji zahtijevaju koordinirane i efikasne mjere”, navodi se u pismu upućenom vlastima.

Ističu da su dosadašnji krizni štabovi su individualni i nekoordinirani, a koji malo ili nikako uključuju eksperte iz privrede.

“Vanjskotrgovinska komora BiH raspolaže informacijama da su kompanije angažirane na poslovima vanjskotrgovinskog prometa kako roba tako i usluga, imaju višestruke izazove pred sobom: vrlo otežan lanac snabdijevanja, ugrožen izvoz, a samim tim i likvidnost vezanu za naplatu od inozemnih partnera, te je u pojedinim sektorima proizvodnja već počela da se svodi na minimum”, kaže se dalje u pismu.

Iz VKT ističu da je trenutno teško izvršiti procjenu nastalih šteta ili eventualnih budućih problema, ali da se moraju pratiti dosadašnja iskustva zemalja u okruženju i poduzimati određene mjere:

– zdravstvene zaštite uposlenika,

– uspostavi sisitema direktnog izvještavanja kontakt tačaka ili kriznih štabova o problemima nastalih u njihovom poslovanju i na terenu,

– stabiliziranja lanaca snabdijevanja po modelu osiguravanja koridora za tranzit i transport roba vezanih za snabdijevanje repromaterijalima, kao i izvoz već naručenih roba,

– rad na adekvatnom marketinškom odnosu prema kupcima prema očekivanim zahtjevima potrošača (potrebe za određenim robama),

– napose odnos bankarskog sektora prema privrednicima u Bosni i Hercegovini, u smislu suspendiranja rata kredita, produženja rokove otplate kredita, rokova plaćanja dugova, te izrade mjera pogodnijih kreditnih linija za privrednike pogođene ovom krizom.

– Odnos domaćeg institucionalnog finansijskog sektora, kako bi se hitno donijele mjere za ublažavanje posljedica nastalih u poslovanju kompanija u vanjskotrgovinskom prometu, kao što su: odgođeno plaćanje kredita, poreza, doprinosa, PDV i akciza i slične mjere, uzimajuću u obzir efekat „VIŠE SILE“.
Svjesni sveopće situacije smatramo da, kada je u pitanju privreda u BiH ima sve elemente krize, te zahtijeva krizno upravljanje i krizno komuniciranje, a o čemu konačnu odluku možete donijeti u što kraćem roku, naravno vodeći računa da su u ovoj komunikaciji nužno potrebna angažiranja eksperata iz oblasti privrede, kao i poduzimanje adekvatnih ili pobrojanih mjera.

Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije u BiH i na globalnom nivou, kao medicinsko-zdravstveni problem s enormnim posljedicama na privredu, finansijsku stabilnost i održivost institucija u BiH, kao i neizvjesnost trajanja istih, molimo Vas da ovaj dopis primite kao apel svih privrednika u Bosni i Hercegovini”, navodi se na kraju u pismu.Povezani postovi: