Politika

Oglasilo se državno ministarstvo: Produžen rok za nabavku vakcina. Vlada FBiH ima još pet dana

Ministarstvo civilnih poslova BiH, sljedeći iskazane potrebe nadležnih zdravstvenih institucija BiH, potpisalo je Ugovor o preuzimanju obveza (aranžman o obveznoj kupnji) sa Globalnim savezom za cjepiva (GAVI), saopćili su danas.

“Sljedeći potpisani Ugovor između Ministarstva civilnih poslova BiH i GAVI-a, potpisan je ‘Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u vezi nabavke vakcina putem mehanizma za globalni pristup vakcinama za sprečavanje COVID-19“ sa nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, kojim su nadležne zdravstvene institucije preuzele obveze definirane Ugovorom sa GAVI-jem. U zadanom roku uplaćen je avans u iznosu od 20 procenata ukupnog iznosa čime je zadovoljen prvi uvjet GAVI-a prema zemljama potpisnicama Ugovora”, navode iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Na sastanku koji je održan 27.11.2020.godine u Doboju kojem su prisustvovali premijeri i ministri zdravstva entiteta, predstavnici Brčko distrikta i Ministarstva civilnih poslova predstavljena je Informacija o neprihvatanju niti jedne od četiri predložene opcije finansijske garancije od strane GAVI-ja. Na tom sastanku su oba entitetska premijera izjavila da će osigurati sredstva za naručene vakcine, tvrde.

“Ubrzo zatim, 10.12.2020 godine Ministarstvu civilnih poslova BiH kao potpisniku Ugovora uslijedio je zahtjev COVAX mehanizma za uplatu preostalog dijela sredstava prema GAVI-u sa rokom ne kasnijim od 15.12.2020.godine. Sljedeći pristigli zahtjev, Ministarstvo civilnih poslova BiH je promptno uputilo poziv nadležnim zdravstvenim institucijama, a na temelju članka 4. Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcina putem mehanizma za globalni pristup vakcinama za sprečavanje COVID-19 (COVAX), sa ciljem uplate preostalog dijela sredstava.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH su u traženom vremenskom okviru izvršili uplatu preostalog dijela sredstava prema Ministarstvu civilnih poslova BiH, dok je Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo odgovor da su finansijska sredstva za ove namjene planirana u budžetu Federacije BiH za 2021. godinu”, poručili su iz Ministarstva civilnih poslova BiH

Svjesni veoma kratkog roka danog za uplatu preostalog dijela sredstava, Ministarstvo civilnih poslova BiH je na dan dobivanja zahtjeva od COVAX-a odmah uzvratilo odgovor zatraživši ekstenziju predstavljenog roka za uplatu preostalih sredstava u ime BiH.

“Svakodnevnom komunikacijom sa predstavnicima GAVI-ja o produženju roka za uplatu preostalog dijela sredstava u Ministarstvo civilnih poslova je 17.12.2020.godine u večernjim satima stigao odgovor u kojem su nas informirali da je produžen rok do 23.12.2020. godine. Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve građane Bosne i Hercegovine da se broj naručenih doza u iznosu od 1.232.000, dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20% stanovništva BiH, odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama COVAX-a”, saopćeno je.Povezani postovi: