Vijesti

Pauza na Skupštini KS: Zahiragić pozvao Okerića da se udalji sa sjednice. Rasprava Konakovića i Devića

Elvedin Okerić Skupština KS Bošnjaci

Današnja online sjednica Skupštine Kantona Sarajevo prekinuta je na 75 minuta, kako bi zastupnici imali pauzu za ručak te kako bi se, prema riječima NiP-ovog Elmedina Konakovića zastupnici SDA upoznali s dokumentima.

Rasparava o tome treba li donošenje dnevnog reda imati karakter hitnosti, raspravljalo se 45 minuta. Klub SDA najavio je da će pokrenuti za pravnim rješenjima, a zastupnik Haris Zahiragić pozvao je Okerića da se sam sankcioniše i udalji sa sjednice, a predsjedavanje preuzme neko drugi.

Za dnevni red predložen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona za izbor predsjedavajućih i zamjenika radnih tijela Skupštine KS i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, po hitnom postupku. Ovim izmjenama Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture će se spojtiti u jedno, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade će se razdvojiti na dva - Ministarstvo za predškolsko, školsko i srednje obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Uslijedila burna rasprava u kojoj su najglasniji bili zastupnici iz Kluba SDA, koji su optužili Okerića da ne želi da im obrazloži karakter hitnosti i za kršenje poslovnika.

Novi zastupnik Haris Zahiragić kazao je kako je razočaran jer je mislio kako je riječ o odgovornoj skupštinskoj većini.

Kako prenosi N1, zastupnici nove većine kazali su da je u doba pandemije sve hitno i da je karakter svakog zasjedanja trebao biti hitnog karaktera.

Okerić je prekinuo raspravu procijenivši da je ovo ometanje Poslovnika i pozvao predlagača Konakovića da predloži dnevni red.

Rasprava se nastavila, a optužbe su razmijenili Konaković i Dević. Konaković je optužio "SDA da želi kupiti vrijeme" s odlaganjem početka sjednice, dok je Dević kazao da "Konaković laže."