Politika

Priprema se izgradnja nove brze ceste od Mostara do Širokog Brijega

Institut IGH d.d. Zagreb, kao vodeći član zajednice ponuđača, s IGH d.o.o. Mostar, Integra d.o.o. Mostar i GEOCON d.o.o. Čitluk, potpisao je ugovor s JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. za izradu idejnog i glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica Republike Hrvatske, dionica Polog-granica Republike Hrvatske (40,5 km), ukupne vrijednosti 7.765.911 maraka.

Institut IGH i njegovi partneri imaju rok od 18 mjeseci da pripreme idejni i glavni projekt brze ceste Polog - Široki Brijeg - hrvatska granica, provedu istraživanja za potrebni idejni projekt, pripreme studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i druge studije definirane ugovorom, priopćeno je iz IGH-a.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 2016. godine usvojila Okvirnu strategiju transporta Bosne i Hercegovine, koja brzu crestu Mostar sjever - Široki Brijeg - hrvatska granica definira kao jedan od prioritetnih dijelova.

Planiranom brzom cestom Mostar sjever – Široki Brijeg – granica RH rasteretit će se cestovna mreža grada Mostara, te će ona ujedno biti i sjeverna obilaznica grada. Direktnom vezom s autocestom na koridoru Vc, omogućit će se usmjeravanje s petlje Mostar sjever na koridor Vc prema gradu Široki Brijeg i općini Grude, te u konačnici do granice s Republikom Hrvatskom gdje će se brza cesta priključiti na cestovnu mrežu Hrvatske. Brza cesta od mjesta Polog direktno se nastavlja na južnu obilaznicu grada Mostara i omogućiti će dobru cestovnu povezanost zapadnohercegovačke županije s postojećom cestovnom mrežom, a prije svega s koridorom Vc.

Od značajnijih ugovora za Institut IGH d.d. u Bosni i Hercegovini prošle godine sklopljen je ugovor za nadzor termoelektrane Banovići ugovorene vrijednosti od nešto više od 4 milijuna maraka. Također, vrijedi spomenuti i Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova na projektu Most na Savi kod Gradiške u vrijednosti oko 2,1 milijuna maraka za IGH, navodi se u saopćenju.