Raport donosi shemu: Stranačka uhljebljenja u Ministarstvu finansija KS (I)

3954

Određenim istražnim organima u Kantonu Sarajevo stigla je shema stranačkog zapošljavanja u Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

Raport je došao u posjed sheme iz koje se vidi kako je ministar Jasmin Halebić na ključne funkcije postavio stranačke kadrove, a opisano je i kako se novac troši iz ministarstva.

Kontaktirali smo ministra Helebića i tražili komentar te objašnjenje i potvrdu. Međutim, nije nikad odgovorio.

S obzirom na to da nam Helebić nikad nije odgovorio ni na upit vezan za isplatu regresa u Kantonu Sarajevu, nismo očekivali ni da će nam se ovaj put javiti.

Iz sheme se jasno vidi kako je Halebić u Ministarstvo postavio kadrove SDA i to uglavnom iz Zenice i Ilijaša. U Zenici Halebić radi kao profesor na fakultetu, dok u Ilijašu živi.

Pored toga, sve one koje je je postavio, imenovao je i u komisije, odakle primaju dodatne naknade.

Potrebno je naglasiti da je Halebiću ovo drugi mandat u Vladi KS. Prvi je dobio u Vladi KS koju je vodio Elmedin Konaković, nakon njega i Adem Zolj.

Raport će u dva dijela objaviti shemu koja je stigla i istražnim organima.

U shemi se prvo nabrajaju rukovodeći državni službenici. Radi se u ključnim funkcijama u Ministarstvu preko kojih se kontroliraju svi tokovi novca.

Elvedina Ademović – pomoćnik ministra za zaduživanje, servisiranje duga i razvoj – član SDA.

Sanel Gazija – pomoćnik ministra za trezor.

Aktivni član SDA. Kako se navodi, Halebić u mandatu 2014-2018 smjenjuje ranijeg pomoćnika Hasiba Gibanicu i postavlja Gaziju koji je obavljao dužnost šefa računovodstva.

Trezorska organizacija je jedinica putem koje se, pored ostalog, vrše sva plaćanja i obavljaju sve knjigovodstveno-računovodstvene evidencije svih novčanih transakcija.

Trezor, pored ostalog, po nalogu ministra finansija obavlja odobravanje kroz mjesečne planove, utrošak sredstava kao i njihovo preknjiženje sa pozicije na poziciju.

Ističe se, da navedene poslove obavlja Muamer Kutlovac, član SDA, koji je navodno završio Fakultet za turizam u Turskoj. Prema istim informacijama, Kutlovac treba Gaziju da zamijeni na mjestu pomoćnika ministra za trezor.

Amina Močević – pomoćnik ministra za budžet. Aktivni član SDA. Bila kandidat za ministra finansija.

Zejna Avdić – sekretar Ministarstva finansija KS. Aktivni član SDA.

Halebić je u periodu 2017-2018. godine, dakle pred istek mandata, prema istom dokumentu, zaposlio nekoliko osoba:

Kadira Korić-Halilović – glavni interni revizor.

Ona je iz Konjica i rodbinski je povezana s Halebićem.

Amar Potura – stručni saradnik u Sektoru bankarstva.

Također iz Konjica. Svaki dan iz tog grada dolazi u Sarajevo na posao.

Alma Zildžić – stručni saradnik u sektoru za budžet.

Ona je bila uposlena na Ekonomskom fakultetu u Zenici kao asistent ministru Jasminu Halebiću. Živi u Zenici i na posao dolazi u Sarajevo.

Samra Matoruga – uposlenik u Sektoru za trezor.

Živi u Ilijašu, gdje i ministar Halebić živi.

Uposleni Sanel Gazija, Amina Močević i Elvedina Ademović bili su i članovi brojnih komisija.

Gazija u pet komisija:

 • Komisija za rješavanje po prigovorima na zapisnik o procjeni nepokretnosti i prava koja su predmet oporezivanja u postupku razreza na porez na promet nepokretnosti i prava. Komisija je stalna i mjesečna naknada je 500 KM
 • Komisija za izbor poslovnih banaka za vođenje depozitnog i transakcijskog računa JRT-a KS. Iznos naknade: 600 KM jednokratno.
 • Komisija za javne nabavke usluga nadogradnje, funkcionalne i tehničke podrške, informacionog sistema finansijskog upravljanja za potrebe trezorskog poslovanja KS. Iznos naknade: 600 KM jednokratno.
 • Komisija za izbor državnih službenika u Ministarstvu finansija KS. Iznos naknade 50 KM jednokratno.
 • Komisija za izradu prijedloga Elaborata o provođenju odluke Skupštine KS o pripajanju fakulteta, akademija i naučno-istraživačkih instituta javne ustanove univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica. Iznos naknade je 500 KM jednokratno.

Amina Močević u 6 komisija:

 • Komisija za izbor poslovnih banaka za vođenje depozitnog i transakcijskog računa JRT-a KS. Iznos naknade: 600 KM jednokratno.
 • Član Štaba civilne zaštite KS. Mjesečna naknada 131,25 KM.
 • Komisija za implementaciju Projekta PIU (javni gradski prijevoz u Sarajevu. Mjesečna naknada 300 KM.
 • Komisija za izradu prijedloga Elaborata o provođenju odluke Skupštine KS i pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta javne ustanove univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica. Iznos naknade je 500 KM jednokratno.
 • Član tima za monitoring Protokola o saradnji između Vlade KS i Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP). Mjesečna naknada 300 KM.
 • Komisija za izbor državnih službenika u Ministarstvu finansija KS.

Elvedina Ademović u tri komisije:

 • Komisija za izbor poslovnih banaka za vođenje depozitnog i transakcijskog računa JRT-a KS. Iznos naknade: 600 KM jednokratno.
 • Komisija za implementaciju Projekta PIU (javni gradski prijevoz u Sarajevu). Mjesečna naknada 300 KM.
 • Komisija za Program javnih investicija KS. Jednokratna naknada 750 KM.