Značajna podrška

Rekordno izdvajanje za nauku: Vlada KS dodijelila čak 4.250.000 KM za istraživačke projekte

Krstić je najavio da će i sutra potpisati slične ugovore, te izrazio posebno zadovoljstovo što sufinansiraju istraživačkorazvojne projekte čiji su nosioci mladi naučnici i istraživači u iznosu 250.000 KM

Ministar za nauku, visoko obrazovanje i malde Kantona Sarajevo, Pavle Krstić, potpisao je ugovore sa ovlaštenim predstavnicima za sufinansiranje naučnoistraživačkih, umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojih projekata i programa. Za tu svrhu je iz Budžeta KS izdvojeno rekordnih 4.250.000 KM.

Premijer KS Nihad Uk izrazio je zadovoljstvo potpisanim ugovorima te kazao da je prvi puta javni poziv otvoren za mlade istraživače.

"Prvi puta smo izdvojili 250.000 KM za mlade istraživače, kako bi i oni imali šansu da apliciraju među starijim kolegama, jer sa kvalitetom, svojim profesionalnim referencama, ne mogu uvijek biti na nivou starijih kolega. Stoga smo otvorili dva javna poziva: za već ostvarene akademske naučnike, a drugi je za buduće", kazao je Uk.

Obećao je i da će u narednom periodu povećati budžet za nauku, umjetnost.

Uime Rektorata UNSA, Vladi KS koja je prepoznala značaj ulaganja u nauku i istraživanje, zahvalio je profesor Mirza Dautbašić.

On je kazao kako je bilo gotovo 10 miliona prijavljenih projekata za sufinansiranje, a tek 2,5 miliona su izabrani u skupini subvencioniranja naučnoistraživačkih projekata.

"I ove godine Vlada KS je izdvojila sredstva za nagradu ekselentnim, najboljim istraživačima sa UNSA, tako da ćemo i ove godine nagraditi one koji su svoje aktivnosti, radove, publikovali u ekselentnim međunarodnim časopisima. Takvih je puno", kazao je Dautbašić.

Sveukupni cilj aktivnosti i Vlade KS i UNSA je, kako kaže, pozicioniranje UNSA ne samo kao regionalnog, nego i evropskog naučnog centra.

Od trenutka kada su sa Krstićem potpisali ugovore, potpisnici ugovora, oni koji su aplicirali posvetit će se realizaciji svojih projekata.

Krstić je najavio da će i sutra potpisati slične ugovore, te izrazio posebno zadovoljstvo što sufinansiraju istraživačkorazvojne projekte čiji su nosioci mladi naučnici i istraživači u iznosu 250.000 KM, kao i subvencioniranje troškova izrade doktorskih disertacija, oko 82.000 KM.

"U fokusu je naučna zajednica, mladi istraživači koji će unaprijediti privredu Kantona Sarajevo, ali time i privredu Bosnu i Hercegovinu", rekao je Krstić.