Remdesivir možda štetan za bubrege. Ispitivanja u toku

66

Evropska agencija za lijekove započela je sa ispitivanjima bezbjednosti remdesivira, nakon što su neki pacijenti koji su koristili ovaj lijek prijavili ozbiljne probleme sa bubrezima.

Evropska agencija za lijekove je saopćila da nije jasno da li je akutna bubrežna insuficijencija koju su pacijenti dobili posljedica upotrebe lijeka protiv Kovid-19, ali da ovo pitanje zahtijeva dalju istragu, prenosi AP.

Remdesivir je 3. juna dobio uslovno odobrenje za stavljanje u promet od strane Evropske agencije za lijekove. Ovaj lijek odobren je za korištenje kod osoba starijih od 12 godina sa ozbiljnim oblikom Covid-19 kojima je potreban tretman kiseonikom. Odobrenje za lijek izdato je u ubrzanoj proceduri, uz uvažavanje činjenice da će više dokaza biti potrebno da se prikupi nakon izdavanja dozvole.

Evropska agencija za lijekove tvrdi da potencijalni problem toksičnosti za bubrege izazvan remdesivirom procjenjivan nakon što je izdata dozvola za upotrebu, uglavnom na ispitivanjima vršenim na životinjama.

Agencija podsjeća da akutna bubrežna insuficijencija može da bude izazvana drugim uzorčnicima, kao što su dijabetes i Covid-19.

Preporuke o upotrebi remdesivira ostaju nepromijenjene, navodi Evropska agencija za lijekove. Ljekari su već dobili instrukcije da prije upotrebe lijeka provjere da li pacijenti imaju problema sa bubrezima i da ne koriste lijek kod onih za koje se već zna da su bubrežni bolesnici.