Politika

SDP o porodiljskom naknadama: Naši amandmani omogućavaju 1.000 KM svim porodiljama

U zvaničnom saopćenju Kluba zastupnika SDP BiH u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine navodi se da su dostavili u parlamentarnu proceduru 12 amandmana na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH.

Naime, kako se navodi u saopćenju njihovi amandmani mogu omogućiti svakoj porodilji u FBiH 1.000 KM mjesečno, dvanaest mjeseci.

"Sa ovih 12 amandmana SDP želi svim porodiljama, i zaposlenim i nezaposlenim bez obzira na primanja, omogućiti porodiljsku naknadu u iznosu u visini prosječne plate u FBiH, odnosno oko 1.000 KM mjesečno. Također amandmanima se i povećava prag primanja po članu domaćinstva koji je uslov za dječiji dodatak tako da će više porodica imati priliku ostvariti ovo pravo", navodi se u saopćenju.

Također, naveli su kako su raniju inicijativu za moratorij na otplati kredita za vrijeme porodiljskog odsustva također ugradili u amandmane na ovaj zakon i tim amandmanima bi komercijalne banke u vlasništvu FBiH bile dužne osigurati moratorij na otplatu kredita za vrijeme porodiljskog odustva, ukoliko to klijent želi.

"Teret finansiranja porodiljskih naknada amandmanima SDP-a u potpunosti postaje obaveza Federacije BiH, a ne kako je predloženo zakonom da sav teret bude na kantonima. Također, podsjećamo javnost da je Vlada FBiH predložila stupanje na snagu ovog zakona 12 mjeseci nakon usvajanja, što znači da bi se primjenjivao tek od 2023. godine. To je obesmislilo sve izjave tradicionalno neupućenog i neinformisanog premijera Fadila Novalića da je navodno planirao 200 miliona KM u budžetu FBiH za 2022. godinu za kantone za ovu namjenu", zaključuje se u saopćenju.