Politika

Sebija Izetbegović sutra podnosi izvještaj Skupštini KS

Skupština Kantona Sarajevo će sutra u nastavku 37. radne sjednice, razmatrati izvještaje o radu i finansijskom poslovanju osam kantonalnih zdravstvenih institucija za 2020.godinu.

Izvještaje će podnijeti Zavod zdravstvenog osiguranja KS, JU Dom zdravlja JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć, JU Psihijatrijska bolnica, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, JU “Apoteke Sarajevo”, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP, te Klinički  centar Univerziteta u Sarajevu.

Također će izvještaj za istu godinu zastupnicima podnijeti i JU Služba za zapošljavanje KS.

Po završetku te sjednice, bit će održana i 38. sjednica Skupštine KS, a na dnevnom redu će, osim informacije o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, biti i Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave KS, te Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice za pravdu i upravu Lejle Brčić ali i imenovanju nove, a za tu funkciju je predložena Darja Softić-Kadenić.

PROČITAJTE  Covid brojke u posljednja 24 sata: U Sarajevu četiri osobe preminule. 163 nova slučaja

Pred zastupnicima će biti i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2021. godinu i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta JU Dom zdravlja KS.

Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru, te Prijedlog Odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju.

Zastupnici će razmatrati i donošenje odluke o davanju saglasnosti na nacrt kupoprodajnih ugovora u stambenim objektima u naseljima Rosilje i Šip.

Bit će razmatran i izvještaji o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. i 2020.godinu sa programom rada za 2020. i 2021.godinu.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova kulture za 2020.godinu: Narodno pozorište, Biblioteka Sarajeva Sarajevska filharmonija, Pozorište mladih, Kamerni teatar ’55, Sarajevski ratni teatar – SARTR, MES – Međunarodni teatarski festival, Historijski arhiv Sarajevo, Muzej Sarajeva, Bosanski kulturni centar, Muzej “Alija Izetbegović”.

PROČITAJTE  Raport otkriva: Ko su kandidati za ministra visokog obrazovanja u KS

Izvještaje će zastupnicima podnijeti i kantonalna javna preduzeća: Centar “Skenderija”, “Poljoprivredno dobro Butmir”, Zavod za informatiku i statistiku Ustanova za zaštićena prirodna područja, Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo.

Također će izvještaje podnijeti i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom, a bit će i Izvještaj o snabdjevenosti KS lijekovima i sanitetskim materijalom u 2020. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti.Povezani postovi: