Vijesti

Skandalozan izvještaj o radu Granične policije BiH: Kompletnu granicu BiH u jednoj smjeni čuva samo 100 službenika GP

Bosna i Hercegovina već godinama ima velike probleme sa ilegalnim prelascima državne granice i migrantima koji u valovima dolaze u našu državu u nadi da će dalje preko Hrvatske pronaći način da se domognu Zapadne Evrope.

Građanima u BiH nije jasno kako je moguće da toliki broj ljudi ilegalno prelazi državnu granicu. No, najnoviji izvještaj o radu Granične policije za 2020. godinu koji je dostavljen na razmatranje Parlamentarnoj skupštini je razjasnio mnogo toga.

Naime, u izvještaju o radu Granične policije je naznačeno da prosječan broj angažovanih policijskih službenika dnevno u nadzoru državne granice iznosi približno 200, odnosno 100 u toku jedne smjene od 12 sati.

– To bi značilo da je u jednoj smjeni na cjelokupnoj granici BiH (na kopnu i na rijekama) u nadzoru granice radio jedan policijski službenik na prosječno 15,5 kilometara – navodi se u izvještaju koji potpisuje direktor GP BiH Zoran Galić, prenosi srpskainfo.

Kada je u pitanju izlaz iz BiH, ilegalni prelasci granice najčešće se bilježe u zoni nadležnosti JGP Izačić i Velika Kladuša.

– S tim uvezi, GP BiH preduzima pojačane aktivnosti nadzora državne granice koje obuhvataju vanredno angažovanje ljudstva u organizacionim jedinicama pogođenim migracionim pritiskom, preraspoređivanjem ljudstva i tehničkih sredstava u te jedinice iz manje pogođenih jedinica, te angažovanjem policijskih službenika drugih policijskih agencija: DKPT, SIPA, MUP RS, Policije Brčko distrikta, policije kantona u FBiH. Kao rezultat tih aktivnosti, GP je evidentirala 11.006 lica u pokušaju ilegalnog prelaska na teritoriju BiH iz susjednih država u koje su i vraćeni – piše, između ostalog, u obimnom izvještaju.