Stranačko krčmljenje budžetskih para: Javašluk u Ministarstvu finansija KS (II)

2407

Nakon što smo objavili prvi dio sheme stranačkih uhljebljenja u Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, koje provodi ministar Jasmin Halebić, Raport objavljuje i drugi dio.

Radi se o shemi koja je stigla do određenih istražnih organa, a u kojoj se precizno vidi koga je i gdje Halebić smjestio. Time je SDA u potpunosti ovladala finansijama u KS.

Pored toga, iz nje se vidi kako se budžetski novac troši na prijatelje i poznanike ministra Halebića.

Tako se u drugom dijelu sheme numerisano i opisano netransparentno trošenje novca.

1. Na ime troškova opravke, u periodu 2015- 2018. godina na automobil Škoda Oktavija, službeni automobil koji vozi Halebić za nepune tri godine utrošena je 21.000 KM – Halebić je sam odvozio službeno auto na popravku (to inače rade posebne službe kod mehaničara koje izabere Vlada na konkursu).

2. Po osnovu šest ugovora o djelu tokom 2017. godine isplaćeno je Nini Serdareviću 10.800 KM – Niko nikad nije vidio Ninu Serdarevića u Ministarstvu finansija KS. Nema izvještaj o radu za učinjeni posao, odnosno nema dokumenata iz kojih se može vidjeti da su ugovoreni poslovi izvršeni. Nino Serdarević živi i radi u Zenici, gdje kao profesor na Ekonomskom fakultetu predaje Jasmin Halebić. Nino Serdarević je prijatelj Jasmina Halebića. Nino Serdarević je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zenici, gdje predaje i Jasmin Halebić.

3. Po osnovu ugovora o djelu u 2018. godini angažirani su Halil Gutošić i Džena Kulović. Predmet ugovora je analiza sistematizacija radnih mjesta u Ministarstvu finansija. Vrijednost ugovora je 2.000 KM – Gutošić i Kulović su prijatelji Jasmina Halebića.

4. Firmi Intercons iz Zenice po osnovu izrade stručnog mišljenja u vezi s odabirom depozitne i transakcijskih banaka u toku 2018. godine isplaćeno je 32.135 KM – Nino Serdarević je prijatelj Jasmina Halebića i jedna od vlasnika firme Intercons doo Zenica. Nino Serdarević je sin Munira Serdarevića, direktora firme Intercons.

5. Po osnovu četvrtog ugovora o djelu tokom 2018. godine isplaćeno je Nini Serdareviću 16.400 KM

6. Ekonomskom institutu u Sarajevu doznačen je krajem 2017. godine, po osnovu izrade Studija – Strategija upravljanje dugom, iznos od 45.045 KM – Studija nije imala svrhu. Ekonomski institut je u bliskoj vezi s Ekonomskim fakultetom u Zenici.

7. Ekonomskom institutu u Sarajevu doznačen je krajem 2016. godine, po osnovu izrade Studija – Strategija upravljanje dugom, iznos od 57.798 KM

8. Ekonomskom institutu u Sarajevu doznačen je krajem 2015. godine, po osnovu izrade Studija – Analiza raspodjele prihoda od indirektnih poreza iznos od 46.332 KM

Na kraju je potrebno naglasiti da smo od Halebića tražili komentar. Nismo dobili odgovor.