Oznaka: Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Nahorevu