Izvještaj

U Njemačkoj živi 542 hiljade Kosovara. To je gotivo dvostruko više nego 2010. godine

U 2021. godini u Njemačku je s Kosova ušlo 21.468 osoba, a Njemačku su napustile 4.323 osobe porijeklom s Kosova

U Njemačkoj prema posljednjim podacima iz 2022. godine, živi 542 hiljade doseljenika s Kosova, a na temelju usporedbe s podatcima iz 2010. godine broj Kosovara koji žive u Njemačkoj gotovo se udvostručio.

Od toga broja njih 330 hiljada rođeno je na Kosovu, a najveći broj njih je prema podacima njemačkog Saveznog ureda za statistiku izjavio da je spajanje porodica glavni razlog njihove emigracije s Kosova u Njemačku.

Institut GAP, koji je objavio statističko izvješće pod nazivom "Migracija Kosovara u Njemačku: Statistička analiza", a u kojem analizira podatke o iseljavanju Kosovara u Njemačku navodi kako su od tih 542 hiljade osoba, 289 hiljada (53 posto) muškarci, a 254 hiljade (47 posto) žene.

U 2021. godini u Njemačku je s Kosova ušlo 21.468 osoba, a Njemačku su napustile 4.323 osobe porijeklom s Kosova, stoji u izvještaju.

U mikropopisu stanovništva 2022. godine 110 hiljada ljudi izjavilo je da je spajanje porodica glavni razlog njihove emigracije s Kosova u Njemačku; 85 hiljada ljudi izjavilo je da je glavni razlog bijeg, traženje azila i međunarodna zaštita; 64 hiljade ljudi navelo je zaposlenje kao razlog; u međuvremenu ih je još 41 hiljada emigrirala kako bi stvorili porodicu.

Podaci iz 2022. pokazuju da je od ukupno 330 hiljada ljudi rođenih na Kosovu, njihova prosječna dob u trenutku doseljavanja u Njemačku bila 22 godine. Također, od 264 hiljade Kosovara aktivnih na tržištu rada u Njemačkoj, njih 251 hiljada je zaposleno, dok je 13 hiljada nezaposleno.