Politika

U RS zdravstveno osiguranje za sve građane u vrijeme koronavirusa

Vlada Republike Srpske (RS) prihvatila je danas Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojom se osigurava finansiranje zdravstvene zaštite i za građane tog bh. entiteta koji nemaju reguliran status osiguranika.

Razlog za prihvatanje ove uredbe sadržan je u potrebi sprečavanja širenja koronavirusa i oboljenja uzrokovanog ovim virusom, saopćeno je nakon sjednice entitetske vlade.

"Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbjeđuje finansiranje zdravstvene zaštite za građane RS koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije i vanrednog stanja za teritoriju tog bh. entiteta", precizira se u saopćenju.

Sredstva za pokriće nastalih obaveza po osnovu prava na zdravstvenu zaštitu osiguravaju se iz budžeta RS, preko nadležnih ministarstava.

Uredbu će biti upućena entitetskoj predsjednici Željki Cvijanović na dalje postupanje, u skladu sa ustavnim ovlaštenjima.

Na sjednici u Banjoj Luci Vlada je prihvatila Konsolidovani godišnji izvještaj o uspostavljanju i razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru RS sa stanjem na kraju 2019. godine, koji je urađen na osnovu forme i sadržaja godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju, kontroli i internoj reviziji.

Prema usvojenom konceptu Evropske komisije, sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru obuhvata: finansijsko upravljanje i kontrolu, internu reviziju i Centralnu jedinicu za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

Kako je navedno u usvojenom izvještaju, u 2019. godini je povećan broj subjekata koji su uspostavili funkciju finansijskog upravaljanja i kontrole i interne revizije u RS, kao i povećanje broja certificiranih i licenciranih ovlaštenih internih revizora javnog sektora u RS.

Entitetska Vlada je na današnjoj sjednici zadužila jedinice lokalne samouprave, koje nisu u svojim budžetima planirale sredstva za finansiranje četvrtog i narednog postupka vantjelesne oplodnje, da to planiraju za 2021., a da za ovu godinu finansiranje vrše sa drugih budžetskih pozicija slične namjene.

U 2019., ukupno su 34 jedinice lokalne samouprave izdvojile sredstva za ove namjene, a troškove za finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje u ovoj godini finansirat će 56 jedinica lokalne samouprave.