Politika

Upozorenje zbog zagađenja zraka u Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo proglasila je u četvrtak epizodu “Upozorenje”, zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo, u zonama A, B, C i D Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, prenosi Anadolu Agency (AA).

Ovakvu odluku Vlada je donijela na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i njenog stručnog tijela, jer su na stanicama Vijećnica i Otoka zabilježene prekoračene prosječne dnevne vrijednosti praga upozorenja PM10 čestičnih tvari u zraku od 150 µg3/m³ za prethodni dan, te zbog činjenice da se u narednih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija. Ostali praćeni polutanti nisu prekoračili granične vrijednosti.

U sklopu odluke podsjetili su sva pravna i fizička lica na mjere koje je neophodno preduzeti u okviru ove epizode.

One su sljedeće: upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, smanje temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3 stepena Celzijusa; smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto; primjena “mokrog postupka“ za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40 posto najprometnijih lokalnih cesta; osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo; zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru; zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone, na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjeravanjem saobraćaja na alternativne pravce. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste; u zoni A: Zabrana kretanja automobila, čiji dizel motori imaju normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila, čiji motori imaju normu EURO2 i manju. Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila pravnih lica koja za potrebe komunalnih preduzeća izvode radove na hitnim intervencijama, vozila invalidnih lica i vozila hitnih intervencija; zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva; u zoni A: Pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prevoza i saobraćajnih gužvi i osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama.

Na kraju odluke Vlada naglašava kako se zadržavaju sve mjere iz epizode “Pripravnost” na cijelom području Kantona Sarajevo.

Vlada KS, resorno ministarstvo i njeno stručno tijelo kontinuirano će pratiti vrijednosti i meteorološke uslove, te svim odgovornim akterima nalagati postupanje prema Planu interventnih mjera.

 Povezani postovi: