Vijesti

Utvrđen Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu u iznosu od 5,5 milijardi KM. Evo kako je raspoređen

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj tematskoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu u iznosu od 5.597.618.777 maraka, koji je veći za dva posto, odnosno za 116,4 miliona maraka od lanjskog.

Strukturu predloženog Budžeta 2022. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno prihoda iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava.

Povoljne i optimistične revidirane projekcije prihoda, kao i manje planirani izdaci, pogodovali su značajnom smanjenju potrebe za zaduživanjem, te manjim iznosom planiranih primitaka u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kroz tekuće transfere pojedincima planirana su ukupna povećanja sredstava od 178,3 miliona maraka. U ovom okviru, na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planirani su transferi pojedincima za implementaciju Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH od 50 miliona maraka, što je povećanje za 45,5 miliona maraka u odnosu na Budžet za 2021., a budžet Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je povećan za 21 milion maraka i iznosi 45,4 miliona maraka.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su predloženim Budžetom FBiH za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.750,1 milion KM i veći su za 75,6 miliona KM ili dva posto u odnosu na 2021. godinu. Tako je za provedbu Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano 17,5 miliona KM.

Na razdjelu Federalnog zavoda PIO/MIO planirano je povećanje sredstava na transferu za isplatu penzija u iznosu od 102,3 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Planiranjem sredstava za nabavku robnih rezervi u ukupnom iznosu od 20 miliona KM, Vlada FBiH ima namjeru da u slučajevima potrebe intervenira kroz set mjera za stabilizaciju eventualnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Sredstva su namijenjena i za sufinanciranje proljetne sjetve pšenice i otkup jesenje žetve u FBiH.

Također, planiran je novi transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i nauka od pet miliona KM za završetak izgradnje zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku.

Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima u Budžetu Federacije BiH za 2022. godinu planirani su u iznosu od 441 milion KM, te su veći za 24,2 miliona KM u odnosu na financijska sredstva za 2021. godinu.

Transfer za razvoj turizma planiran je u iznosu od pet miliona KM te predstavlja povećanje od 4,5 miliona KM u odnosu na u 2021. godini.

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je kroz transfer za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta planirano 8,2 miliona KM, što je više za 6,5 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.

Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH planiran je u iznosu od 75 miliona KM i veći je za 15 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima planirane su u iznosu od 120,3 miliona KM, poticaj za poljoprivredu planiran je u iznosu od 106 miliona KM i predstavlja povećanje za 22 posto ili 19 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.

Kapitalni transfer općinama planiran je u iznosu od 36 miliona KM i veći je za šest miliona KM ili 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta iznosi 229,3 miliona KM i veći je za 83 posto nego u 2021. godini, a transfer željeznicama planiran je u iznosu od 35,5 miliona KM.

Za nastavak izgradnje zatvora KPZ poluotvorenog tipa Mostar i pritvorske jedinice KPZ poluotvorenog tipa Sarajevo je u ovoj godini planirano 8,5 miliona KM.

Budžetom je, pored ostalog, planirano 13,5 miliona KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta (dva miliona KM), sportske dvorane (3,5 miliona KM) i bazena u Mostaru (osam miliona KM), dok transferi fondacijama za kinematografiju i sport od značaja za FBiH te fondaciji za bibliotečku djelatnost ukupno iznose 7,2 miliona KM.

Nastavljena je praksa podrške kroz subvencije javnim poduzećima kao što su Željeznice FBiH, aerodromi Mostar, Tuzla i Bihać, te subvencije za uvezivanje radnog staža, kao i prema JP Elektroprivreda BiH po osnovu subvencija troškova električne energije za najugroženije kategorije stanovništva. Pored direktnih subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, poticaja za poljoprivredu i veterinarstvo, čija je dodjela planirana kroz programe utroška sredstava, one su planirane i za uvezivanje radnog staža, te regresiranje kamata kroz Garancijski fond na razdjelima federalnih ministarstava energije, industrije i rudarstva, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te razvoja, poduzetništva i obrta.

Kapitalni transferi su planirani u ukupnom iznosu od 321,5 miliona KM, što je povećanje od 41 posto u odnosu na Budžet za 2021. godinu, a najveće povećanje se odnosi na kapitalne transfere javnim poduzećima. Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta je 229,3 miliona KM ili 83 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a kapitalni transfer javnim poduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture iznosi pet miliona KM. Za unapređenje avioprometa FBiH planirano je šest miliona KM, a za JP Aerodrom Bihać 19,7 miliona  KM.

Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 105 miliona KM, što je za 18,4 miliona KM manje u odnosu na 2021. godinu, a za otplate dugova 849,1 milion KM, što je značajnih 155 miliona KM manje u odnosu prošlogodišnji Budžet. Među planiranim izdacima je i 30 miliona KM za nabavku letjelica za gašenje požara.

U obrazloženju Prijedloga budžeta FBiH za 2022. godinu istaknut je primjetan rast poreznih prihoda, s jedne, te smanjenje izdataka za kamate i otplate dugova, s druge strane, te je omogućeno usmjeravanje mnogo većeg iznosa sredstava na kapitalnim transferima i izdacima za nabavku nefinancijske imovine. Tokom posljednjih godina, izuzev 2020. godine, nije došlo do povećanja vanjskog duga u odnosu na BDP Federacije BiH, nego se kontinuirano bilježi pad procenta zaduženosti u odnosu na BDP.

Prijedlog budžeta je utvrđen nakon što su oba doma Federalnog parlamenta obavila raspravu i prihvatila Nacrt ovog dokumenta uz zaključak da on može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga. Ujedno su svojim zaključcima zadužili predlagača da, prilikom izrade Prijedloga, uzme u obzir sve primjedbe, prijedloge i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku. S tim u vezi, Federalno ministarstvo financija je objavilo Nacrt budžeta na internet stranici i obavijestilo budžetske korisnike o mogućnosti da dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na tekstove nacrta Budžeta FBiH za 2022. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju.

Vlada FBiH će u 2022. godini nastaviti poduzimati mjere za prevazilaženje posljedica pandemije, odnosno mjere za održavanje likvidnosti privrednih subjekata, za očuvanje radnih mjesta, te za sanaciju zdravstvenog sektora. Cilj mjera Vlade FBiH poduzetih u privredi je povećanje stepena konkurentnosti i unapređenje poslovnog ambijenta, odnosno rast ekonomije općenito.

Federalna vlada također je utvrdila prijedloge Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima FBiH.Povezani postovi:

Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare