Kadrovska rješenja

Vijeće ministara BiH imenovalo nove direktore DEI-a i Agencije za antidoping kontrolu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za državnu službu BiH, imenovalo je Elviru Habotu za direktoricu Direkcije za europske integracije (DEI) BiH, na mandat od pet godina, počevši od 03.10.2023. godine.

Istovremeno, doneseno je Rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora DEI BiH Edina Dilberovića, koje stupa na snagu 02.10.2023. godine.

Također, Vijeće ministara BiH razriješilo je Miju Krešića funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu BiH, na osobni zahtjev. Rješenje o razrješenju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave u „Službenom glasniku BiH.

Istovremeno, na funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu BiH imenovan je Nikola Čiča, do okončanja natječajne procedure, a najviše na razdoblje od tri mjeseca, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.