Vijesti

Vijeće ministara BiH ukinulo stanje nesreće koje je proglašeno u martu 2020. zbog COVID-19

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva sigurnosti, danas donijelo odluku o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH, koje je proglašeno u martu 2020. godine zbog opasnosti širenja zarazne bolesti COVID-19.

Donošenjem ove odluke se djelovanje svih institucija koje imaju nadležnost u ovoj oblasti vraća u redovno stanje.

Prethodno su entitetske vlade stavile izvan snage svoje odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće, odnosno izvanredne situacije, a Svjetska zdravstvena organizacija je objavila kako se bolest COVID-19 ne smatra javno zdravstvenom prijetnjom koja izaziva međunarodnu zabrinutost.

Ova odluka stupit će na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku BiH.

Osim toga, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedavajuće donijelo je odluku o izmjenama odluke o imenovanju predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Odbora za ekonomiju Vijeća ministara BiH, kojom je u članstvo odbora, i to na dužnost predsjedavajućeg, imenovan ministar finansija i trezora Srđan Amidžić.

Srđan Amidžić je na dužnost predsjedavajućeg Odbora za ekonomiju imenovan umjesto ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je odluku o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza za prijevoz oružja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materijala i robe dvojne namjene.

Odlukom su za uvoz, izvoz i tranzit ovih roba određeni međunarodni granični prijelazi u cestovnom prijevozu: Doljani, Bijača, Kamensko, Izačić, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Rača, Vardište i Klobuk, u zračnom prijevozu: aerodromi Sarajevo, Mostar, Banjaluka i Tuzla, te u željezničkom prijevozu: Brčko, Šamac, Čapljina, Martin Brod i Zvornik.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je odluku o formiranju Radne grupe za harmonizaciju propisa o oružju i streljivu međusobno i s pravnom stečevinom Evropske unije.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sudjelovanju u programu Građani jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values - CERV) 2021.-2027. godine.

Bosna i Hercegovina se i na ovaj način pridružuje zemljama Evropske unije u zaštiti i promoviranju prava i vrijednosti EU-a, nakon što je zabilježila uspješno učešće u ranijem programu EU-a "Evropa za građane“ u dva perioda, i to od 2007. do 2013. i od 2014. do 2020. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, u drugom krugu glasovanja je donijelo odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2023. godini iznosi 3.995, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 2.435 radnih dozvola, Republiku Srpsku 1.400 i Brčko distrikt 160 radnih dozvola.

U 2023. godini došlo je do povećanja ukupne godišnje kvote radnih dozvola koja je u 2022. godini iznosila 2.540 radnih dozvola.