Vijesti

Vlada FBiH i Vlada KS kreću zajedno u nabavku ruskih vakcina

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 7. do 14.4.2021. godine.

Kako je saopćeno, Vlada sad zahtijeva od Zavoda za javno zdravstvo ima proaktivniju ulogu u nabavci vakcina.

“Ovaj zavod je zadužen da, u najkraćem roku, riješi organizaciono-tehničke, kadrovske i druge pretpostavke neophodne za uspješno i proaktivno vođenje aktivnosti na odabiru izvora nabavke, provođenja zakonskih procedura, operativno-tehnoloških pretpostavki za uvoz i distribuciju vakcina”, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Pored toga, Vlada FBiH je prihvatila informaciju premijera Fadila Novalića o sastanku s premijerom Vlade Kantona Sarajevo, na kojem je, između ostalog, razgovarano o nabavci i isporuci vakcina u Bosni i Hercegovini, za potrebe građana Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

“Federalna vlada je dala saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vlade KS i Vlade FBiH u implementaciji ugovora za nabavku vakcina s Ruskim fondom direktnih investicija, te za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH. Obzirom na to da bi pozicija samostalnog pregovarača dovela Kanton Sarajevo u nepovoljan položaj kod proizvođača u odnosu na pregovarače koji zahtjevaju veću količinu vakcina, što bi se direktno odrazilo na visinu cijene po dozi i vrijeme čekanja na isporuku, kantonalni premijer je iskazao interes i molbu da s Vladom FBiH zajedno učestvuju u ovim aktivnostima. Imajući u vidu da je apsolutno opredijeljena za saradnju sa svima koji poduzimaju aktivnosti na nabavci vakcina, s ciljem što brže i efikasnije nabavke, Vlada FBiH je prihvatila ovakav prijedlog”, navodi se u saopćenju Vlade.Povezani postovi: