Vijesti

Vlada FBiH poništila pa ponovo raspisala konkurs za Nadzorni odbor BH Telecoma

Vlada FBiH je donijela potrebne akte o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i da za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Fuad Cuplov, Amina Pilav, Mirko Rogić, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić.

Imenovan je Mirsad Jašarević za v.d. direktora Feroelektra d.d. Sarajevo, na period od tri mjeseca, sa zaključkom da se pokrene stečajni postupak za Feroelektro u ovom periodu.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva opunomoćeni su Stipo Buljan (UNIS Group d.o.o.) i Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo), navodi se u saopćenju Ureda Vlade FBiH za informiranje.